27.mar. 2024
Bli med på Stipendutstillingen 2024!
Vestfold Kunstsenter Stipendutstillingen 2023 Insta Webres 06 (1)
© Istvan Virag

STIPENDUTSTILLINGEN 2024

Er du kunstner med tilknytning til Vestfold, da har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2024!

Vestfold Kunstsenter inviterer visuelle kunstnere til deltagelse på Stipendutstillingen i Vestfold Kunstsenter 2024.

Det deles ut 5 individuelle stipender a 40.000 kroner. En jury bestående av tre eksterne jurymedlemmer vil stå for tildeling av midlene. Juryering foretas før utstillingen åpner og mottakerne av stipendene annonseres på åpningen 6. juni 2024.

 

Utstillingsperiode: 6.6 – 7.7.24

Søknadsfrist: 2. mai 2024

Innlevering av arbeider: 14. og 15. mai mellom 11.00 og 15.00, og før eller etter årsmøtet i VKS 15. mai kl. 18.00

Vi gir kun beskjed om eventuelle avslåtte søknader. Dersom du ikke hører noe fra oss leveres verkene til oppsatt tid.

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Vestfold. Vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap eller kvalifiserer til medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere. For deltagende kunstnere som ikke er medlem i en kunstnerorganisasjon, bes det om CV eller grad og navn på utdanningsinstitusjon.

 

Krav til søknadens innhold og form:

- Søknadsskjema skal være fullstendig utfylt og sendes inn digitalt, på mail til post@vestfoldkunstsenter.no

- Det er mulig å levere prosjektbeskrivelse på max en A4 side i tilknytning til det leverte kunstverket.

- Det er mulig å sende inn enkeltverk, eller en serie dersom det fremstår som en helhet. Juryen påberoper seg retten til å velge ut arbeider som blir med i den endelige utstillingen.

- VKS vil legge til rette for visning eller vurdering av alle typer uttrykk, som tidsbaserte uttrykk eller verk som er deler av et større prosjekt som ikke kan vises i sin helhet i kunstsenterets lokaler.

- Det er tillat å levere inn arbeider som er samarbeidsprosjekter. Minst en av kunstnerne i et samarbeid må ha tilhørighet til Vestfold.

- Husk å skrive produksjonsår. Verket skal fortrinnsvis være produsert i løpet av de siste 3 årene.

- CV må være vedlagt.

Klikk på linken for å laste ned: Innleveringsskjema til Stipendutstillingen 2024

Søknaden sendes digitalt til: post@vestfoldkunstsenter.no

Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert. Arbeider innsendt etter fristen vil ikke bli godkjent for juryering.

Juryen
Juryen består av:

Ånond Versto 
Sofia Karyofilis 
Erling Rohde

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Vestfolds aktive utøvere og samtidig gi fem fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend. Ved å delta i utstillingen søker kunstner samtidig om stipend.

Stipendiene Vestfold Kunstsenter deler ut er Regionale stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kunstnerisk råd i Vestfold Kunstsenter har besluttet å tildele BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2024 er samlet sum fra BKH kr. 200.000,-. Stipendmidlene er fordelt på fem stipender á kr. 40.000,- hver.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

 

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som har fullført sin utdannelse ved godkjente kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av, eller kvalifiserer til medlemskap i godkjente fagorganisasjoner som f.eks.: Vestfold bildende kunstnere, NK Sørøst-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Vestfold.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk kvalitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, eller religiøs eller politisk tilhørighet.
Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Vestfold Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Vestfold Kunstsenters stipendutstilling.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med daglig leder Johanne Birkeland på tlf 97100485, eller send epost til: post@vestfoldkunstsenter.no

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.