KUNSTLED Vestfold bestod av to kunstprosjekter:

<GIPT>

Prosjektet er utviklet av Jo Hodges og Robbie Coleman fra Dumfries i Skottland og Linn Horntvedt fra Sandefjord. Konseptet tar for spørsmål knyttet til delingskultur: Hvordan reiser idéer, utvikler seg og legger under seg nye områder? Ved å bruke begreper som frø, hager, deling og utveksling utvikler <Gipt>  en åpen og deltakende prosess for å utforske hvordan spor etter fortiden fortsatt gir gjenklang i dagens Tønsberg.

<Gipt>  vil skape en serie av offentlige intervensjoner og utvekslinger som utforsker overføring av informasjon og ideer gjennom sted, tid, handel og kultur ved bruk av analog Frø og metoder for deling,  som å gi gaver, generøsitet, og å gjøre tilgjengelig.

Arbeidet utvikles over en periode på tre uker og responderer til stedets historie, en middelalder kirke og kloster som inneholder en hage av kulinariske og medisinske planter og urter.

Hjertet I prosjektet <Gipt> er et forsøk på å skape en motfortellling til den drivende kraften i det frie markedet; Å ekspandere og gro med mål om å maksimere profitt ved å kontrollere tilgangen til ideer og ressurser. Skaper denne drivkraften velstand for de få på bekostning av måter å forholde oss til hverandre som kan være vitale for å takle raske endringer i verden? Må vi ta i bruk gamle- eller finne nye måter for omgang og samhandling? Har vi behov for å tenke nytt omkring mellommenneskelige forhold for å overleve og trives?

<Gipt> utforsker måter å verdsette fellesskap og generøsitet over individualisme og personlig vinning. Gjennom å invitere til generøsitet og deltakelse kritiserer prosjektet på en vennlig måte både historiske og samtidens systemer og spør om og hvordan ting kunne bli annerledes.

Ved å trekke veksler på Tønsbergs fortid bruker <Gipt> rundkirke ruinparken som sted og kontekst  (middelalder kirke og kloster) og beliggenheten – et veikryss der to viktige pilgrimsleder krysset hverandre. Prosjektet samarbeider også med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, et offentlig sted for informasjon og kunnskapsutveksling.

Biblioteket huser de fysiske klosterruinene men også noen av klosterbibliotekets funksjoner (samle kunnskap og kultur) men til forskjell fra St. Olavs klosterets - er dagens bibliotek åpent for alle og ikke kun de priviligerte. Er klosterruinene relevante for dagens Tønsberg? <Gipt> prosjektet ser på hvordan spor fra middelalderens klosterpraksis ressonerer i dagens samfunn og spør: Er verdifullt i å knytte tråder mellom Tønsberg og byens fortid, eller trenger vi nye ideer, systemer og prosesser i vårt dagligliv, til hjelp i møte med en usikker framtid?

THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN             Veierland: 11.06 – 18.08 2019

Prosjektet er utviklet av Jona Hlif Halldorsdottir fra Reykjavik, Island og Tollef Thorsnes fra Vestfold, og er et stedspesifikt stedsutviklings prosjekt i regi av Vestfold kunstsenter. Kunstnerne ville finne ut om man fortsatt finner trekk eller levesett knyttet til Åsmund Brynildsens humanisme og hans beskrivelser av livet på øyene i boka Hudø. Fortellingene er kjennetegnet av nærhet og glede over naturen, selvstendighet og evne til selvforsyning, positiv delingskultur og forvaltning. På dagens Veierland fant kunstnerne flere eksempler på at dette fortsatt er en del av øyas kulturelle identitet, for eksempel en plass/en kasse hvor man kan finne/få det andre er «ferdige» med, som bøker, spill og annet. Det holdes også byttemarked og det er utstrakt dugnadsvirksomhet.

Kan noen av tradisjonene på Veierland, og Åsmund Brynhildsens tanker, åpne og gi muligheter for globale tankesett for verdighet i møte med både massemigrasjon, natur- og miljøutfordringer? Ut fra blant annet Brynhildsens kapittel Den som gjømmer noe har noe i boken Hudø, har de utviklet den noe mer tankeutfordrende tittelen The one who gives has taken.
Målet er å gjennomføre et vennlig og relasjonelt kunstprosjekt om levesett og verdighet i møte med vår tids utforinger, med utgangspunkt i Veierland.

Kunstnerne har latt seg inspirere av begrepet led, både fordi det passer til formålet med tematisering av migrasjon/vandring, og fordi vi er på en øy som er en del av en kystled.

The one who gives has taken henger også sammen med prosjektet <GIPT>  i Tønsberg og med Tunsbergleden som også åpner i sommer.  Sentralt i prosjektutviklingen står det å lage en base/et kraftsenter på Veierland  hvor det tilbys muligheter/ressurser til å delta i prosjektet, for eksempel gjennom å følge et kart de vil lage.

våre samarbeidspartnere: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Cicero digital og grafisk for tilskudd, innspill og innsats som har gjort dette prosjektet mulig,

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.