Utstillinger

Plakat Stipendutstilling 1
Utstillinger
18. november - 22. desember 2023
STIPENDUTSTILLINGEN
Gruppeutstilling

Velkommen til denne festen av en utstilling!

Stipendutstillingen er den første av sitt slag i Vestfold Kunstsenter, og tar sikte på å være en årlig presentasjon og feiring av kunst og kunstnere i Vestfold. Hele 50 profesjonelle billedkunstnerne og kunsthåndverkere med tilknytning til Vestfold fylke er presentert over to etasjer. Utstillingen viser en stor bredde av uttrykksformer og reflekterer et høyt kunstnerisk nivå hos regionens kunst- nere.

Midlene som deles ut ved stipendutstillingen er fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine regionale stipend (tidligere Delegerte Tildelinger) og har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentre- nes virksomhet. Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Vi er glade for at denne potten er doblet i år, til hele 200.000 kroner! Kunstnerisk råd i Vestfold Kunstsenter har besluttet at disse skal fordeles på 5 stipender a 40.000 kroner.

Stipender er et av de viktigste virkemidlene vi har for å stimulere til kunstne- risk produksjon. Det er med på å oppfylle et viktig prinsipp om at alle landets innbyggere skal ha mulighet til å kunne velge kunstneryrket på bakgrunn av egnethet, vilje og innsats. Kunstnernes arbeidsvilkår og inntekter må derfor bedres, for å oppnå lik tilgang på kunstneryrket, reell kunstnerisk ytringsfrihet og et mangfold av kunstneriske uttrykk.

De utdelte stipendene er valgt av en ekstern jury, bestående av kunstnerne Øystein Wyller Odden, Margrethe Loe Elde og Patrik Entian.

Velkommen til åpning lørdag 18. november kl. 13!

På åpningen annonseres kunstnerne som tildeles stipend.

Åpningstale ved Trygve Børsting, leder for utvalg for kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg.

Etter overrekkelsen blir det anledning til å se utstillingen som består av over femti arbeider med en stor variasjon av kunstneriske uttrykk og teknikker.

Deltagende kunstnere er:

Anne Berg Edvardsen - Anne Cathrine Grieg Wiersholm - Anne Kristine Mjelva - Anne Pfeffer Gjengedal - Annelen Røe - Astrid Mørland - Barbro Hernes - Bjørn Erik Haugen - Cecilie Bergheim - Dania Burger - Edith Spira - Elfi Sverdrup - Eskil Bast - Espen Skjønhaug - Gard Aukrust - Geir Esben Østbye - Grete Næss Ruud   - Hanne Haukom - Helen Ruth Mørken - Hilde Frantzen - Ingerid Kuiters - Izabela Zolcinska - Jacek Karlowicz - Jan Walaker - Jorunn Westad - Julie Andersen - Lena Søeborg - Line Gulsett - Line Sanne - Linn Horntvedt -      Linn Lervik - Louise Oredsson - Marit Silsand - Michiko Takahasi Nielsen - Mirjam Drivdal Tho - Modar Dawara - Morten Nyhus - Paul Dring  - Peder K Bugge - Per Christian Vatn - Renate Dahl - Silje Almaas - Ståle Sørensen - Tomas Moss - Tore Aarholt - Torunn Skjelland - Trine Midtsund - Turid Gyllenhammar - Unni Servold Jørgensen  - Volodymyr Filippov

VELKOMMEN

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.