Utstillinger

29. juni - 25. august 2019
Linn Horntvedt, Jo Hodges, Robbie Coleman, Jona og Tollef Thorsnes
Prosjektrom Kunstled Vestfold - GIPT og The One Who Gives Has Taken

Prosjektrommet i Vestfold Kunstsenter er sommeren 2019 forbeholdt presentasjon av kunstprosjektet Kunstled Vestfold. Prosjektet inneholder to deler: <GIPT> som finner sted i Tønsberg og THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN som finner sted på Veierland.

Fokus for Kunstled Vestfold 2019 er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeid mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island. 

<GIPT>  tar utgangspunkt i Tønsbergs middelalderhistorie fra St. Olavs kirke og kloster (datert fra 1180) ved å opprette en midlertidig offentlig hage ved rundkirkeruinen, som hørte til St. Olavs kloster. I urtehagen skal det dyrkes spiselige planter og urter som var kjente i klosterhagene i middelalderen, og alle som vil kan bruke hagen. Hagen, som bygges ut i fra et design med åpen kildekode (open source), tar sikte på å gi rom for både refleksjon og ettertanke, men også åpne til samtaler om framtidig bruk av stedet.

Bakgrunn:

Kunstnerne  Robbie Coleman & Jo Hodges (Skottland) og Linn Horntvedt (Norge). undersøker ideer rundt informasjon, eierskap, kunnskap og gaver. Kunstnerne skal lage en skulpturell, offentlig hage hvor det skal vokse spiselige planter og urter. Hagen finner sted i rundkirkeruinene er et design fra en åpen kildekode (open source). Plantene i hagen ble brukt i klosterhager i middelalderen. Hagen vil være tilgjengelig for alle å bruke og høste fra gjennom sommeren.

Prosjektet kobler sammen fortiden og framtiden. Med frøet som metafor undersøker <Gipt> alternative distribusjonsmodeller og oppfordrer til samtaler om hvilke sosiale verdier som kan være nødvendige for å møte vår usikre fremtid. Kan det å «dele» bli et av de mest politisk belastede ordene i vårt vokabular?

<GIPT> er et deltakende kunstprosjekt som vil sette i gang prosesser som er avhengige av deling. Utformingen av hagen og bruken av denne som en delt ressurs søker å åpne for en samtale om fremtidig bruk av stedet.

The One Who Gives Has Taken

THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN er utviklet av kunstnerne Jona Hlif Halldorsdottir og Tollef Thorsnes og gjennomføres på Veierland. Kunstnerne ser nærmere på samfunnsstrukturer, levesett og verdighet i møte med vår tids utfordringer. De mener å ha funnet at det på Veierland er en historisk kultur for deling og positiv forvaltning. Sentralt i kunstprosjektet står kunnskapsdeling og det speiler flere av arrangementene som skal foregå på Veierland i løpet av sommeren (se program nedenfor) I dette arbeidet har kunstnerne involvert lokalbefolkningen. I tillegg utarbeides flere typer kart, dette også i samarbeid med krefter på Veierland. Kartene presenteres i stallen/basen som er bygget opp av kunstnerne, spesielt for prosjektet. Denne stallen er ment som et møtepunkt for alle som bor og ferdes på Veierland og er et sted for deling. Stallen er å finne side om side ved Kunstledhytta.

Visningssteder:

Kunstledhytta på Veierland, passasjerferjen til Veierland, Tønsberg og Færder bibliotek og i Vestfold Kunstsenter.

 

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.