Utstillinger

DSC2747
Charlotte Rostad - Primordiale følelser, blyant på mdf © Kamilla Skrinde og Charlotte Rostad. Foto: Øystein Thorvaldsen
Utstillinger
07. mars - 26. april 2020
Kamilla Skrinde og Charlotte Rostad
Å snakke med seg selv sammen

Å SNAKKE MED SEG SELV, SAMMEN AV CHARLOTTE ROSTAD OG KAMILLA SKRINDE

Utstillingsåpning: lørdag, 7.mars kl. 13.00

Vestfold Kunstsenter er stolte over å presentere utstillingen Å SNAKKE MED SEG SELV, SAMMEN av Charlotte Rostad og Kamilla Skrinde. To kunstnere som over flere år har hatt en pågående samtale møtes i Vestfold kunstsenter. De vil utforske muligheten som ligger i kontrastene mellom to visuelt sett ulike praksiser. I Vestfold Kunstsenter skal de lage en utstilling, som er et konkret møte mellom de to kunstnernes praksiser. Det de har felles er en stakkato historiefortelling; en tilsynelatende harmoni som blir konstant forstyrret og underliggjort. I gallerirommet vil kontrasten mellom deres to visuelt sett ulike praksiser bli svært synlig. Ettersom de heller ikke vet hvordan dette vil arte seg, oppstår det en spenning. Er det virkelig mulig å forene egne arbeider med en annens? Hva oppstår i dialogen når det kunstneriske språk ligger så langt fra hverandre? Hva kan arbeidene tilføre hverandre? Hvilke nye fortellinger åpnes?

De velger å bære risikoen. Risikoen for at det ikke fungerer,  at deres visuelle språk ikke kan oversettes,  At de ikke egentlig kan ta del i den andres forståelse og fortolkning av verden og dennes erfaringer. Hva da med deres samtaler, den gjensidige respekten? Risikerer de for mye, eller noe i det hele tatt, når de går gjennom den innerste grinden hos hverandre?

Når vi, som har hatt en muntlig dialog om arbeidene våre så lenge, ønsker å vise verkene våre sammen, er det fordi vi er villig til å ta risikoen det er å møtes; se gjennom den andres blikk og se hva som oppstår, se hvor langt ut og hvor langt inn vi kan nå når vi snakker sammen på et språk som vil være ukjent for oss begge.

OM KUNSTNERNE

«Jeg streber etter å fortelle et flettverk av historier, som blir knyttet sammen og dermed forteller oss noe, ikke bare om sine egne historier, men om historie i seg selv.»

Charlotte Rostad jobber primært med tegning og tekst. For tiden arbeider hun med å se nærmere på hva fysisk og psykisk traume gjør med oss, og hvordan annerledeshet (primært i møtet med andre mennesker) påvirker oss. Hun utforsker spørsmål knyttet til menneskets væremåte; hvilken plass man har eller tar i verden, og hvordan vår overdrevne tro på det vi tror vi vet påvirker hvordan vi forholder oss til hverandre. Motivene hentes fra både personlige fotografier og funnet materiale, og spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser. Rostad ønsker å skape situasjoner der betrakter er usikker på hva de ser; tegninger der det ikke er noen tvil om hva som er avbildet, men der handling og kontekst brytes opp, og det blir opp til betrakter å gi mening til det de ser.

Kamilla Skrinde har en poetisk og intuitiv tilnærming til arbeidet, og drives for tiden av en interesse for semiotikk og har en trang til å gjøre opprør mot det etablerte språket. Skrift har vært et tilbakevendende element i hennes arbeider de siste årene.

hun tegner i stort format med kull og soft-pastel på stoff og veksler mellom flere tegnemetoder, fra løse nesten usynlige linjer til harde bastante streker. Det ligger et temperament i hver strek. Kroppen utfolder seg på lerretet og det oppstår en form for «danseskrift». Hun går i en på kanten til manisk nærkamp med tegningen. Nærkampen i prosjektet blir et performativt element som blir viktig for opplevelsen av arbeidet. Prosessen er det viktigste og resultatet er dokumentasjon av spor etter en performance i et lukket rom.

Voldsomheten i arbeidene er et svar til kreftene vi mennesker er underlagt og vår utleverthet til naturens driv. I kontrast til dette utfører jeg arbeidene med myke/porøse materialer. Det er viktig for meg at det har nettopp denne forgjengeligheten ved seg

BIO:

Charlotte Rostad (f. 1984, Kabelvåg) bor og arbeider i Åneby. Hun jobber hovedsakelig med tegning og tekst. Hun har bl.a. stilt ut ved Trondheim kunstmuseum, Bærum kunsthall, Tegnerforbundet, Trøndelag Senter for Samtidskunst og Dropsfabrikken i Trondheim. Rostad er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun er en av initiativtakerne til foreningen og visningsstedet RAKE i Trondheim.

Kamilla Skrinde (f. 1979, Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med fotografi, tegning, collage, skulptur og maleri og har tidligere bl.a. stilt ut ved Bodø Kunstforening, Tegnerforbundet, Interkulturelt museum i Oslo, Trøndelag Senter for Samtidskunst og TOU scene i Stavanger. Skrinde er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim.

http://www.kamillaskrinde.no/

https://www.charlotterostad.com/

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.