Utstillinger

Vestfold Kunstsenter Stipendutstillingen 2023 Insta Webres 06 (1)
© Istvan Virag
Utstillinger
06. juni - 07. juli 2024
Gruppeutstilling
STIPENDUTSTILLINGEN 2024
S T I P E N U T S T I L L I N G E N 2 0 2 4
6. juni - 7. juli

Silje Almås - Dag Alveng - Julie Andersen - Peder Bugge - Dania Burger - Modar Dawara - Anne Berg Edvardsen - Filippov Volodomyr - Anne Pfeffer Gjengedal - Line Gulsett - Turid Gyllenhammar - Bjørn Erik Haugen - Hanne Haukom - Lena Heggelund - Barbro Hernes - Nilia Hersdal - Linn Horntvedt Ella-Marie Jørgensen - Jacek Karlowicz - Trine Lindheim - Trine Midtsund - Anne Kristine Mjelva - Tomas Moss - Helen Mørken - Astrid Mørland - Catherine Nesheim - Atle Selnes Nielsen - Morten Nyhus - Grete Næss Ruud - Line Sanne - Verena Scholz - Espen Skjønhaug - Edith Spira - Elfi Sverdrup - Lena Søeborg - Ståle Sørensen - Marit Viljugrein - Jan Walaker Jorunn Westad - Anne Cathrine Grieg Wiersholm - Astrid Wikstrøm - Geir Esben Østbye - Tore Aarholt - Jon Bøe Paulsen - Unni Servold Jørgensen

Velkommen til denne festen av en utstilling med åpning torsdag 6. juni kl. 18
Åpningstale ved Jan Birger Løken, leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur.
Nærmere 50 profesjonelle billedkunstnerne og kunsthåndverkere med tilknytning til Vestfold fylke presenteres over to etasjer i galleriet.
Kunstnerne deltar med ett verk hver og konkurrerer samtidig om tildeling av fem stipend a kr 40.000.
Tildeling av stipendiene offentliggjøres på åpningen!
Midlene som deles ut på Stipendutstillingen er fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine regionale stipend (tidligere Delegerte Tildelinger)
Vestfold Kunstsenters regionale stipend fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet.
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.
Stipender er et av de viktigste virkemidlene vi har for å stimulere til kunstnerisk produksjon. Det er med på å oppfylle et viktig prinsipp om at alle landets innbyggere skal ha mulighet til å kunne velge kunstneryrket på bakgrunn av egnethet, vilje og innsats. Kunstnernes arbeidsvilkår og inntekter må derfor bedres, for å oppnå lik tilgang på kunstneryrket, reell kunstnerisk ytringsfrihet og et mangfold av kunstneriske uttrykk.
De utdelte stipendene velges av en ekstern jury  bestående av kunstnerne Sofia Karyofilis, Erling Rohde og Ånond Versto
Dette årlige arrangementet markerer en viktig begivenhet både for kunstnere i regionen og for publikum.Publikum får møte samtidskunst med et mangfold av teknikker og uttrykksformer som reflekterer et høyt kunstnerisk nivå.
VELKOMMEN TIL UTSTILLING!
Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.