Utstillinger

9 Ferreira Expanded Series II 2015 200X160x35cm
Utstillinger
17. september - 16. oktober 2016
Gruppeutstilling
Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen er en årlig regional mønstring med fri innsendelse, og til årets utstilling har rekordmange 491 søkere sendt inn til sammen 1214 arbeider. Dette er det høyeste antall søkere på mange år, og vi tror at den store interessen gjenspeiler et stadig behov for alternative utstillingsarenaer. I kunstfeltet i dag finner man ikke mange profesjonelt organiserte utstillinger med åpen innsendelse, der alle kunstnere i regionen kan søke og bli vurdert av en fagjury. I så måte viser søkertallet at Østlandsutstillingen fortsatt har en relevans og betydning i samtidskunstfeltet.

I utstillinger som baserer seg på fri innsendelse vil man ofte kunne spore noen tendenser, og i den grad Østlandsutstillingen 2016 lar seg samle om tendenser, kan vi se at flere av arbeidene det ble søkt med i år, føyer seg inn i en trend som man også ser ellers i kunstfeltet: Kunstnerne lar utforskning av materialitet og mediets egenart spille en hovedrolle i sine arbeider. Innholdsmessig ser vi også at kunstnere fortsetter å bidra med alternative stemmer i den samfunnsdebatten, og flere av arbeidene i årets utstilling innbyr til refleksjon og ettertanke.

Østlandsutstillingen 2016 viser bredden i både kunstneriske uttrykk og temaer. Felles for de 51 antatte arbeidene er kvalitet, relevans og spenningsforhold innenfor så vel ulike kunstneriske uttrykk, som på tvers av sjanger og uttrykk. Samlet sett gjenspeiler Østlandsutstillingen 2016 en bevegelse i ulike typer uttrykk, der de forskjellige arbeidene uanstrengt veksler mellom historiske referanser, nåtidige skildringer og en framtidsrettet utforskning av sitt medium. Utstillingen i Vestfold Kunstsenter viderefører rammeverket fra den opprinnelige utstillingen, med et smalere utvalg, noe som fordrer at tematiske brennpunkt skjerpes. En gjennomgående fornemmelse av utsatthet, sliteevne og innadvendt dramaturgi avtegner seg i flere verk, samtidig som de peker mot en gjenkomst av kjente teknikker og former, formidlet gjennom selve mediet og valg av tema.

Kunstnere: Ana Maria Lopez, Anne Cecilie Lie, Aud Bækkelund, Charlie Fjätström, Dorthe Herup, Eline Medbøe, Greger Stolt Nilsen, Hanne Frey Husø, Hanne Lydia Opøien Figenschou, Johannes Borchgrevink Hansen, John K Raustein, Kristin von Hirsch, Margrethe Weisser, Marisa Ferreira, Marthe Karen Kampen, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, Mona K Lalim og Ulf Kristiansen.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.