Utstillinger

IMG 7437
Utstillinger
28. april - 03. juni 2018
Dania Burger
Daniabunad

I prosjektet Daniabunad forener kunstneren Dania Burger sin tyske, norske og persiske identitet i utviklingen av sin egen bunad, en slags hybridbunad. Hun mener at det er genetiske, sosiale og kulturelle faktorer som former hvordan et menneske ser seg selv, og hun ønsker å vise et transaksjonelt syn på forholdet mellom individ og fysisk miljø.
Dania Burger er en viktig, interessant og målrettet kunstner, som har bodd mange år i Vestfold og er i dag delvis bosatt i Berlin sammen med sin norske ektemann, billedkunstneren Peder K Bugge.
I de 20 årene hun har bodd i Norge har hun observert og reflektert over den norske nasjonalstoltheten. Som tysk-født er dette en ambivalent opplevelse. På én side er denne tilhørighetsfølelsen til et land, som Dania Burger opplever at mange nordmenn har, suspekt, men samtidig oppdager hun også slike følelser i seg selv. Hun sier: «Jeg er glad i Norge, noe jeg aldri kan si om Tyskland. Ideen om å lage min egen bunad, med min egen ornamentikk, har utviklet seg over tid. I bunnen ligger min interesse for ornamentale former og strukturer og dens opprinnelse i tekstiler og stoffer. I denne sammenhengen gjelder min forskning hovedsakelig analysen av ornamentets betydning som tegn. Dette er en omfattende studie av det underbevisstes symbolikk, mytologi og arketyper, som er fremtredende elementer i mange forskjellige kulturer. Kjernen i arbeidet er å utvikle min egen transkulturelle ornamentikk som jeg, og kanskje andre, kan identifisere seg med.»

Prosjektet har omfattet flere faser før utstillingen var klar. Fase én omhandlet kildearbeidet hvor kunstneren forsket innenfor ornament teori fra Norge, Tyskland og Persia. Fase to har vært å tegne, sette sammen og skape nye ornamenter som skal brukes som grunnlag for bunadsbroderiene. I design og monteringsarbeidet har Dania Burger samarbeidet med Michiel Keuper, en kunstner og motedesigner som jobber eksperimentelt i sitt felt. Bunadens design har referanser til samtidens nytenkende motedesign mer enn til det tradisjonelle bunadsuttrykk.
Den tredje fasen av prosjektet har vært å utvikle en koreografi/performance som kan fungere som en plattform for å presentere bunaden i en utstillingskontekst. Utstillingen i Vestfold kunstsenter er starten på et lengre forsking,- og utviklingsarbeid med Daniabunaden. På grunn av Dania Burgers sterke tilknytning til Vestfold og til Vestfold bildende kunstnere er det naturlig for henne å vise dette arbeidet på Kunstsenteret, nettopp i mai måned.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.