31.aug. 2021
Formidling: UTLYSNING: Kunstfaglig prosjektleder til Sandefjord videregående skole
Borggarden Foto Planforum Arkitekter

Vestfold Kunstsenter utlyser på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune oppdrag som kunstfaglig prosjektleder ved Sandefjord videregående skole. Skole skal totalrenoveres og stå klar vinteren 2022/2023. Norges største skole blir større og mer moderne – og vil bidra til trivsel og fremtidsrettede arbeids- og læringsmiljøer for alle ansatte, elever og besøkende. Skolen har ca. 2 100 elever og ca. 350 ansatte. Store deler av skolens bygningsmasse er fra 1950-tallet, og hele skolen trenger en generell ansiktsløftning. Dette vil gi elever og ansatte nye rom og funksjoner som er tilpasset en moderne og fremtidsrettet skole.

Oppdraget innebærer både nybygg og rehabilitering av en større del av eksisterende skolebygg. Skolen består av mange bygg og det ønskes kunst ute på plassen mellom de store byggene (området der det i dag er brakker Q og R, se illustrasjon). Det er ønske om kunst som binder skolen sammen i et område med mye forflytning og aktivitet gjennom skoledagen. Skolens visjon er mangfold og muligheter – hvor kunnskap og trivsel former din fremtid.

Det er avsatt kr. 900.000,- til kunst i dette prosjektet. Kunstfaglig prosjektleders honorar/godtgjørelse settes til 10% av kunstbudsjettet.

Krav til søker:

Kunstfaglig prosjektleder vil fungerer som leder av kunstutvalget, der Vestfold og Telemark fylkeskommune (eiendom og kultur), Sandefjord videregående skole (ansatte og elever) og arkitekt vil være representert. Kunstfaglig prosjektleder må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner og relevant kunstfaglig kompetanse. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, evt link til hjemmeside sendes: post@vestfoldkunstsenter.no

Søknadsfrist: 22. september 2021

Les mer om prosjektet her:

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Nye Sandefjord videregående skole – SVGS 2022 (vtfk.no)

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.