05.aug. 2021
Søknadsfristen utsatt til 09.08.21: UTLYSNING: Oppdrag som kunstfaglig prosjektleder
Favicon

Vestfold Kunstsenter utlyser på vegne av Horten kommune oppdrag som kunstfaglig prosjektleder ved Nordskogen skole, Horten. NB! Søknadsfristen er forlenget til 9.august 2021.

Horten kommune rehabiliterer Nordskogen skole og det er satt av midler til kunst i offentlig rom. Nordskogen skole er en toparallell skole med ca.320 elever og 60 ansatte. To bygg skal rehabiliteres (ett av byggene rives og bygges nytt, det andre bygget rehabiliteres innvendig). Uteområdet skal i denne forbindelse ikke oppgraderes. Rehabiliteringen er planlagt ferdigstilt våren 2022

Midler satt av til kunst i offentlig rom i forbindelse med rehabiliteringen er på ca. 370 000, hvorav kr. 50.000 til honorar til kunstfaglig prosjektleder.

Krav til søker:

Kunstfaglig prosjektleder må ha relevant kunstfaglig kompetanse.  Personen må kunne jobbe selvstendig og ha gode evner til samarbeid. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, evt link til hjemmeside sendes: post@vestfoldkunstsenter.no

Søknadsfrist: 9. august 2021

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.