20.feb. 2024
OPEN CALL | DKS-LAB VESTFOLD OG TELEMARK 2024
771Ff2bd B1f3 4650 B909 8C88902651c1 Orig
Har du en ide eller et kunstprosjekt som du ønsker å formidle til barn og unge?    
Da kan Den kulturelle skolesekken (DKS) være en fin arena og mulighet.

Vestfold Kunstsenter og Telemark Kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper til DKS-LAB: et faglig utviklingsprogram for egne ideer og formidlingsgrep basert på egen kunstnerisk praksis. Kunstformidlingen/kunstnermøtene skal gi elevene noe annet enn hva de ellers får i undervisningen, men samtidig oppleves relevant og møte elevene på det nivået de er. 

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

I labben vil du eksperimentere med egne og andres prosjektideer. Det er derfor viktig at alle deltagerne er åpne for tilbakemeldinger, innspill og justeringer av sine prosjekter, fra veilederne og de andre kursdeltakerne. Deltakerne må regne med egenarbeid mellom samlingene. 
Kurset er samlingsbasert og strekker seg over 6 dager i perioden 10. april - 12. juni, med erfarne veiledere innen kunstformidling til stede. 4 dager er felles samlinger på Telemark kunstsenter og 2 dager er skole-tester for den valgte målgruppen på barne-/ungdomsskole eller i videregående skole.

Målet med DKS-LAB er å få et større tilfang av godt gjennomarbeidede produksjoner på visuell kunst i DKS. Ferdigstilte produksjoner kan i etterkant søkes inn i Kulturtankens portal, som har innmeldingsfrist 1. oktober 2024. Via portalen til Kulturtanken kan din produksjon bli aktuell for turné i fylker og/eller kommuner i hele landet, alt ut ifra hva du ønsker å tilby. Ordningen har et regionalt fokus og vil prioritere kunstnere/ kunsthåndverkere med tilknytning til Telemark og Vestfold. I år er det spesielt ønskelig med programforslag til videregående skole.

Søknadsfrist: 15. mars 2024

Kursdeltagere mottar dagshonorar på kr. 5.000,- per dag for 6 kursdager. Produksjonskostnader dekkes etter budsjett og nærmere avtale (inntil 7.000,-). Reise dekkes inntil kr. 200,- pr dag. Det serveres mat alle kursdagene. 

Når du søker, forplikter du deg til å delta på̊ de fastsatte datoene for DKS LAB 2024, se søknadsskjema.

Det vil bli gjennomført et kort intervju, fysisk eller digitalt, med aktuelle søkere.

Søknaden med vedlegg sendes til: linda@telemarkkunstsenter.no  
Søknadsskjema er påkrevd.
Merk eposten: Søknad DKS LAB 2024


Veiledere 2024: 
Telemark Kunstsenter: Linda S. Olsen
Vestfold Kunstsenter: Siri Berqvam
Telemark fylkeskommune/ Vestfold fylkeskommune: rådgivere DKS

​​​DKS-LAB

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​
Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.