18.mar. 2021
Open call: DKS LAB Vestfold og Telemark
Screening Verena Scholz 2020

Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter inviterer kunstnere til å søke om deltagelse i DKS LAB 2021.

DKS LAB er et faglig utviklingsprogram for profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper innen visuell kunst, som vil utvikle produksjoner og formidlingsopplegg for Den kulturelle skolesekken (DKS), basert på deres egne kunstverk eller kunstneriske praksis. Programmet er honorert og vi håper å skaffe midler til produksjon også.

Vi gir hver av kunstnerne/kunstnergruppene en egen veileder som vil følge opp utviklingen av produksjonen. Målet er å få søkt inn gjennomarbeidede produksjoner i DKS-portalen, som allerede da har gjennomgått to tester på det aktuelle klassetrinnet, med mulighet for justeringer i formidlingsopplegget underveis. Der kan produksjonen bli kjøpt inn og gå ut på turné enten i fylker eller kommuner i Norge.

OPEN CALL: Telemark kunstsenter og Vestfold kunstsenter vil årlig lyse ut muligheten til kunstnere om å søke om å være med i DKS LAB. Ordningen har et regionalt fokus.

Ønskekvistmodellen, med de tre begrepene Villen – Kunnen – Skullen, er et utgangspunkt for søkere til å undersøke hvorvidt det kan være interessant for dem å søke seg inn på DKS LAB med egne kunstverk. Les mer her

Søknadsfrist 12.april  
Søknadsskjema her

PROGRAM 2021

6-7. mai
Første samling med DKS LAB. To til fire kunstnere/kunstnergrupper (avhengig av finansiering og Korona) deltar på introkurs. De får to foredrag (før lunsj) og får presentert seg og sine ideer til produksjon ut ifra sitt kunstnerskap, som hele gruppa gir tilbakemelding på. 

10. og 11. mai
Kunstnerne jobber to dager på egenhånd med produksjonen på eget atelier.

12. mai
Deltagerne presenterer sine produksjoner får tilbakemeldinger. Fylket ved Marius Strandgård Baun og Anne Hermansen deltar. Veileder bidrar med oppfølgning av sin kunstner/kunstnergruppe i etterkant, avhengig av kunstners behov.

18. mai - 11. juni
Kunstneren får testet sin produksjon for en klasse i valgt målgruppe/klassetrinn - med veileder til stede. Dokumenteres underveis med foto og video. 

26. august
DKS LAB møtes igjen og deler erfaringer fra skole-testen - kunstnerne har gjort justeringer og er klar for ny test på skolene. Veileder til stede. Dokumenteres.

30. august - 30. september
Test i skolene igjen for annen gang, med veileder til stede. Dokumenteres underveis. Kunstner lager ferdig opplegget og sender inn til portalen 1. oktober.


Bekreftet ekstern veileder hittil er Ebba Moi, kunstner og grunnlegger av Tenthaus. 

Sted: Telemark kunstsenter | Liegata 8 | 3717 SKIEN 

Kontaktpersoner: 
TKS v/Hilde Tørdal:hilde@telemarkkunstsenter.no 90661074
VKS v/Ellen Rishovd Karlowicz formidler@vestfoldkunstsenter.no 95087883

Foto: Fra DKS-produksjonen Screening, Verena Scholz

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.