13.okt. 2023
M Ø T E P U N K T - kunst og kropp -
8 (1)

Velkommen til andre samling av høstens arrangementserie  M Ø T E P U N K T

T o r s d a g  2 6.  o k t o b e r   k l. 1 8

i Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 71 i Tønsberg.

Tema: K u n s t  o g  k r o p p
Andre måter å oppleve kunst på.

Visning av kunstneren Ellen Henriette Suhrkes to videoverk Berøringstur og Touch Tours.

I etterkant av visningen blir det kunstnersamtale mellom Ellen Henriette Suhrke i dialog med Johanne Birkeland.

E l l e n   H e n r i e t t e   S u h r k e s  praksis kan beskrives som meditasjoner over natur og kultur, hvor menneskets forhold til omgivelsene står sentralt. Hvert arbeid er basert på grundig planlegging og bakgrunnsstudier, men etterlater også rom for det poetiske og uventede. Hennes nyeste arbeider fokuserer på å erfare omgivelsene uten synssansen, ved å benytte berøring, lukt, smak og muntlige beskrivelser. I disse arbeidene sammenstilles det beskrevne og det sette, og blinde og seende betraktere får hver sin unike tilgang til verket, samtidig som noe forblir skjult for begge parter.

Ideen til prosjektet «Touch Tours» kom under en studietur i Roma, hvor Suhrke observerte en blind kvinne som, ulikt de andre besøkende, hadde særskilt tillatelse til å berøre skulpturene i Villa Borghese. På et vis kunne hun som blind her komme nærmere verkene enn oss seende. Suhrke har i en periode arrangert sanseturer for blinde i Botanisk hage, der deltagerne oppfordres til å ta i bruk følesansen. Videoen «Touch Tours» dveler ved en av disse turene, hvor en blind kvinne får en personlig omvisning av en gartner. Under turen erstattes synsinntrykk av berøring og duftinntrykk, og utforskningen av plantene fremkaller en mimetisk reaksjon hos betrakterne. For å dele videoen med blinde betraktere, har «Touch Tours» blitt synstolket av billedkunstner og forfatter Inger Wold Lund. Hun har oversatt visuell informasjon til en beskrivelse, innspilt som et lydspor. På den korte tiden hver scene varer forsøker Lund å gi en presis tolkning av det hun ser, uten å gå på kompromiss med en poetisk kvalitet i språket.

Suhrke har også arrangert taktile omvisninger blant kunst i Nasjonalmuseets eie. Videoen «Berøringstur» fokuserer på en blind mann som får en personlig omvisning blant skulpturer i Nasjonalmuseets samling. Han utforsker skulpturene med nesebor og fingertupper, mens en av museets formidlere beskriver hva hun ser. Også samtalen foregår delvis taktilt, gjennom haptiske signaler som tegnes av en tolk på ryggen. Videoen fremstiller en taktil opplevelse av noe som vanligvis betraktes på avstand.

Ellen Henriette Suhrke (f. 1984) bor og jobber i Oslo og har en master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Babel Visningsrom (Trondheim), Kunsthall 3,14 (Bergen), PODIUM (Oslo), Oppland Kunstsenter (Lillehammer) og Tag Team Studio (Bergen). Hun er innkjøpt av flere offentlige samlinger, deriblant Trondheim kunstmuseum, Buskerud kunstsenter og Telemark fylkeskommune. I 2017 gav hun ut fotoboken «Touch Tours» på Multipress forlag.

M Ø T E P U N K T - En serie tverrfaglige arrangementer utarbeidet i samarbeid med styret i Vestfold bildende kunstnere - med tilskudd fra Kulturrådet og Fritt Ord.

Enkel servering av mat og drikke.

Gratis inngang - åpent for alle.

VELKOMMEN til en faglig og sosial kveld!

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.