12.jan. 2023
Formidling: Hei alle visuelle kunstnere med tilknytning til Vestfold og Telemark. Det blir DKSLAB i år også med følgende program
Thumbnail DKS LAB V T Logo

PROGRAM DKSLAB 2023

15.februar: Nasjonal lansering av DKS LAB 2023 med utlysning av Open Call

15.mars: Nasjonal søknadsfrist med Open Call for deltagelse på DKS LAB 2023

12.april: DAG 1 Telemark Kunstsenter: Innlegg om Den kulturelle skolesekkens muligheter og begrensninger. Presentasjon av deltagernes kunstnerskap og formidlingsopplegg i plenum

13.april: DAG 2 Telemark Kunstsenter:  Testing av deltagernes formidlingsopplegg i plenum, med umiddelbare tilbakemeldinger og samtale om muligheter.

14.april – 15.mai: Første test på skoleklasser sammen med veileder.

16.mai: DAG 3 Telemark Kunstsenter: Gjennomgang og evaluering av første skoletest i plenum.Eventuelle justeringer og forberedelser til andre skoletest.

16.mai – 02.juni: Andre test på skoleklasser sammen med veileder. De to skoletestene filmes og fotograferes profesjonelt, som blir fotodokumentasjon og en kort video om opplegget til bruk i presentasjon av kunstnerens opplegg i Portalen, der produksjonen kan bli kjøpt inn.

19.juni: DAG 4 Telemark Kunstsenter: Gjennomgang og evaluering av andre skoletest i plenum - samtale og råd om hvordan presentere opplegget i Portalen med frist 1. oktober 2023.

Vi søker deg som har en ide til en konkret DKS-produksjon som du ønsker profesjonell veiledning til å utarbeide og ferdigstille. Søker kan ha erfaring med DKS fra tidligere eller være helt nybegynner. Veiledningen tilpasses etter behov. Du må ha en tilknytning til regionen, født, oppvokst eller virke i Vestfold og Telemark. Du må ikke være medlem av kunstnerorganistasjonen, men være profesjonell kunstner. Kursdeltagerne honoreres etter den aktuelle DKS-sats for hver av dagene de deltar på samlingene.

Kort om DKSLAB

DKS LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​

Utlysning av Open Call lanseres 15. februar og dette er noen av kravene til søknaden:

- Navn, adresse,telefonnummer, epost

- Regional tilknytning; Født, oppvokst, bor eller virker i Vestfold eller Telemark

- Søker må ikke være medlem av av kunstnerorganisasjonen, men være profesjonell kunstner. Juryen forbeholder seg retten til å vurdere det kvalitative nivået på den kunstneriske praksisen

- En kort beskrivelse av produksjonen du ønsker å utvikle

- En kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å være i kontakt med barn og unge og motivasjonen til å formidle prosjektet i skolen

- Kort om forholdet mellom produksjonen og din egen praksis som kunstner

- Har du/dere vært på DKS-turné med andre prosjekter? Hva, hvor, når?

- Har du/dere annen formidlingserfaring på det visuelle feltet eller andre fagfelt, til barn, unge eller voksne?

- Har du/dere deltatt på DKS-lab tidligere? Evt. hvor, når og med hva?

- Søker du/dere om å være med på DKS-lab flere steder i 2023? Evt. hvor, når og med hva?

- Vedlegg: Kort CV og relevant fotodokumentasjon

- Undertegnet intensjonsavtale om å delta på de aktuelle datoene for DKS LABs faglige utviklingsprogram

- Søknadsfrist Open Call: 15. mars 2023

 

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.