11.feb. 2022
Formidling: BKHs delegerte produksjonsstipend for 2022, Søknadsfrist 6. mai!
Bkh Logo Full

Vestfold Kunstsenter utlyser i år 2-4 individuelle stipend til kunstproduksjon på kr. 25 000 – 50 000. Dette er frittstående stipender som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program forøvrig, og som er muliggjort gjennom ordningen for delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Vestfold, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere.

Søknadsfristen er fredag 6. mai  2022

Søknadskriterier:

Hvem kan søke:

  • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller er basert i Vestfold
  • Kun enkeltkunstnere kan søke
  • Søknader fra kunstnere som har mottatt stipend fra Vestfold Kunstsenter i løpet av de siste fire årene tas ikke i betraktning

Hva det kan søkes stipend til:

  • Alle typer kunstproduksjon
  • Reiser og opphold knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter

Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller er basert i Vestfold. Kunstnere som mottar stipend, skal sende en kortfattet rapport til Vestfold Kunstsenter senest to måneder etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal beskrive hvordan stipendet er benyttet/hva det har bidratt til.

Krav til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider) som beskriver hva det søkes tilskudd til samt søknadssum
  • Budsjett, dersom dette er relevant
  • CV
  • Portfolio med 5-10 bilder av tidligere arbeider. Henvis også til oppdatert hjemmeside
  • Alt samles i én pdf.fil (maks 7 MB) og sendes til post@vestfoldkunstsenter.no

Kunstnerisk råd ved Vestfold Kunstsenter vil sammen med eksterne jurymedlemmer behandle søknadene og tildele stipend. Vestfold Kunstsenter har kr. 100.000 til disposisjon fra BKH og vil ut fra innkomne søknader vurdere å tildele 2, 3 eller 4 stipend på kr. 25.000 - 50.000. Svar kan ventes innen medio juni 2022.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.