10.mar. 2021
Arrangementer: Årsmøtet Vestfold Kunstsenter
Y2000022
Fjellsprekk (detalj), Sidsel Bergløff © Tomas Moss

Årsmøtet i Vestfold Kunstsenter er planlagt avholdt torsdag 20. mai kl. 18.00 i Vestfold Kunstsenters lokaler.

Dagsorden i hht. vedtektene:

  1. Valg av møteleder/tellekorps/referenter/kontrollør.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet.
  3. Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap for 2020.
  4. Godkjenning av strategiplan 2021-2024
  5. Valg av representanter til styret og øvrige tillitsverv i henhold til vedtektene.
  6. Innkomne saker.

Kun medlemmer fra VBK og NKSØ bosatt i Vestfold er stemmeberettigede enten ved frammøte eller fullmakt, hvert medlem kan ha inntil 1 fullmakt.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 18. april 2021.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i gjennomføringen av møte grunnet Covid-19 pandemien.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.