Verena Scholz viser et eget verk i form av en audio-visuell- multimediainstallasjon. Verket tar utgangspunkt i et manipulert mikroskopbilde fra naturen, mens tang og steiner skaper rom og skygge i bildet og lyder av truede fugler skaper en stemning. Elevene får en praktisk og eksperimentell opplevelse i å bli del av installasjonen, se og bli sett i lyset og skyggen, og skaper hele tiden nye fortellinger og bilder med sin egen tilstedeværelse. Kunstneren forteller hvordan hun har laget verket og viser mikroskopbildet som var utgangspunkt for videoen. Hun viser hvordan mikroskopet virker og elevene prøver seg med å gå dialog med forskjellige mikroskopbilder. Dette skal de gjøre igjen på slutten med sine egne mikroskopbilder. Men først må elevene gå og se og samle materialer i naturen, dersom de ikke har gjort det i forkant av besøket på en tur.

Elevene jobber så i team á 2-4 elever per mikroskop og data, maks 8 teams. Det innsamlede materialet fra hver enkelt blir nå utgangspunkt for å mikroskopere. Her oppdager elevene en ukjent verden ved hjelp av den digitale Vestfold fylke Visuell kunst | 121 tekknikken. De må se og lage fotografier av funnobjektene. Det er utfordringer med å fokusere med rolig hånd, legge objekter under med spisse pinsetter og betjene dataprogrammet. De må se om de trenger en mer kontrasrik bakrgunn for å se best strukturer, må prøve forskjell avstand mellom mikroskop og objekt for å finne frem utstnittet de vil ta bilde av.

Alle skal utføre alle oppgaver en gang slik at de må rotere hvem som gjør hva. Til slutt må de se igjen og velge et bilde. Dette bilde projiseres stort på veggen og elevene installerer seg i lyset av sit mikroskopbilde. De skal se og gå i dialog med motivet, med hverandre, med objektet og installere kroppen sin i forhold til det. Naturen blir plutselig mye større og dimensjonene blir snudd på hodet. Prosjektet stiller spørsmål om forholdet vårt til naturen, gir insikt i en hel verden ved hjelp av mikroskop. Det gir også inledning til en forestilling om abstraksjon ved at noen konkrete objekter blir gjennom mikroskop forstørret delvis til det nesten "ugjenkjennelige". Det gir utfordringer i å tenke i mange dimensjoner samtidig, øver i å se og å bruke data og tekknik som et kreativ verktøy.

Elevene øver seg i å jobbe i team, møter en kunstner og et kunstuttrykk laget av nye medier.

Verena Scholz, født 1975 i Hamburg, er en tysk-norsk videokunstner,  utdannet i Kunst & Medien ved Carl von Ossietzky Universitet Oldenburg i Tyskland. I Norge har hun deltatt både på  Østlandsutstillingen og Høstutstillingen. Verena har siden 2005 formidlet egne og Nasjonalmuseets vandreutstillinger i Vestfold, Oppland, Hedmark, Akershus og Nordland.

Praktisk for skolene:

 • Trinn

4 - 7 trinn

 • Programlengde

  90 - 100  minutter

 • Hendelser pr dag

2

 • Maks publikumsantall

  25

 • Arena / rom

  Gymsal, aula, klasserom, annet

 • Workshop

  Ja

 • Bærehjelp

  Ja

 • Riggetid

  Opprigging 60 min  Nedrigging 50 min

 • Må blendes

  Ja

 • Kontakt

Verena Scholz +47 906 39 877 – scholz.verena@ymail.com

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.