Kulturminister Anniken Huitfeldt og Kulturdepartementet gir kr. 200.000 til Landsforeningen Kunstsentrene i Norge.