Åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN 29.juni kl. 13.00

Åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN 29.juni kl. 13.00

THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN Veierland 11.06 – 18.08.2019 Jona Hlif Halldorsdottir Island      Tollef Thorsnes Norge   Åpning Lørdag 29. juni kl 13 på Veierland:   Velkommen til Veierland ved Gunstein Sundene, leder i Hovedutvalg for oppvekst i Færder kommune. Kunstled Vestfold ved Kristin Røed og Ellen Rishovd Karlowicz...
KA5: KUNSTLED VESTFOLD / ART PASSAGE VESTFOLD 01.06 - 18.08.2019

KA5: KUNSTLED VESTFOLD
/ ART PASSAGE VESTFOLD
01.06 – 18.08.2019

Visningssteder, informasjon og program. Exhibition sites, information and programme.
Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og...
Sommerutstilling 2019

Sommerutstilling 2019

Velkommen til sommerutstilling 08.06 – 18.08 I galleriet: arbeider av Vestfold Bildende Kunstnere I prosjektrommet: KA 5: Kunstled Vestfold 2019   Utstillingsåpning lørdag 8.juni kl. 13.00
Ny daglig leder ved Vestfold Kunstsenter

Ny daglig leder ved Vestfold Kunstsenter

Tina Rigby Hanssen er ansatt som ny daglig leder i Vestfold Kunstsenter fra 1. mai 2019
For mer info klikk.
UTSTILLINGER 2019:

UTSTILLINGER 2019:

Se hele programmet her!
Siste nytt
Day9: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day9: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

GLADE KUNSTNERE ETTER VELLYKKET KUNSTNERSAMTALE
Day8: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day8: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

PLANLEGGINGSMØTE MED EKSPERTER PÅ VEIERLAND
Day7: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day7: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

TEKSTEN KOMMER OPP
Day6: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day6: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

SISTE GÅRDSBRUK OG FOLKS FAVORITTSTEDER
Day5: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day5: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

PÅ BÅTTUR MED TOLLEF
Day4: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day4: THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

ÅPNING AV <GIPT> I RUNDKIRKERUINENE  
Day3:THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

Day3:THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN

PLANLEGGING  
Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning...
Resolusjon vedtatt av styret i Vestfold Kunstsenter

Resolusjon vedtatt av styret i Vestfold Kunstsenter

Vestfold Kunstsenter er del av et nasjonalt kunstnerstyrt nettverk som arbeider med å produsere, vise og formidle samtidskunst. Kunstsenteret bygger kunstfaglig kompetanse, utvikler kunstnerskap og styrker ytringsmangfoldet. Vestfold Kunstsenter er sterkt tilstede i hele regionen. Gjennom Den kulturelle skolesekken når vi bredt ut med egne produksjoner og prosjekter rettet mot barn og unge i Vestfold...