Kunst er et uttrykk for menneskelig kreativitet og skaperevne. I kunsten bearbeides virkeligheten til uttrykk som kan gi nye opplevelser – ny forståelse og ny innsikt.  Å produsere kunst for offentlig rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles rett til å oppleve kunst.

Vestfold kunstsenters konsulenttjenester

Vestfold Kunstsenter kan tilby kunstfaglig kompetanse på dette feltet. Tjenesten retter seg både mot offentlige og private utbyggere, store og små prosjekter. Våre konsulenter er profesjonelle kunstnere med erfaring fra arbeider med utsmykking og som rådgivere.

Henvendelser i forbindelse med utsmykkingsoppdrag og konsulenttjenester kan rettes til Vestfold Kunstsenter. Vi gir også informasjon om retningslinjer for offentlig utsmykking, og om muligheter for tilskudd fra KORO (Kunst i Offentlig Rom).

Vestfold kunstsenter er sekretariat for Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU) i Vestfold. KORV skal bidra til høy kunstfaglig kvalitet på offentlige utsmykkingene i fylket. KORV foreslår kunstneriske konsulenter til utsmykkingsoppdrag på vegne av Vestfold Fylkeskommune og kommunene i fylket.

Billedarkiv

Vestfold Kunstnersenter har et rikholdig lysbildearkiv med dokumentasjon av alle offentlige utsmykkinger i fylket utført i samarbeide med Vestfold RSU.Vil du kontakte oss finner du info på kontaktsiden.

KORV

Kunst i Offentlig Rom i Vestfold er sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt fra fylket, alle oppnevnt av de respektive grunnorganisasjonene.

Grete Sørensen, leder, (NKSØ)

Ellen Karlowicz, medlem (VBK)

Karin Kolle, medlem, (Arkitektforeningen)

Sekretariat: Vestfold Kunstsenter

Tina Rigby Hanssen – koordinator

Vil du kontakte oss finner du informasjon på kontaktsiden

 

Fra Strategiplan 2007-2012 Kunst i Offentlig Rom (KORO)

Kunstnerisk utsmykking er billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng, både innendørs og ute. Kunstnerisk utsmykking bidrar til å vitalisere våre omgivelser og gi opplevelse og nye inntrykk. Hvordan det ser ut rundt oss, i det offentlige rom og på arbeidsplassen, er utslagsgivende for vår trivsel. Kunst skaper identitet og tilhørighet til et rom eller et sted.

Kunst i det offentlige rom møter mennesker i en større og mer kompleks sammenheng enn i det lukkede kunstrommet. Forholdet mellom kunstverk og publikum, eller innbyggere, kjennetegnes i den offentlige kunsten av at kunsten oppsøker mennesker hvor mennesker ferdes, ikke omvendt, slik det skjer i gallerier og museene. Den offentlige kunsten blir dermed interessant ved måten den inngår i de sosiale prosessene – den blir en medspiller i disse.

Disse prosessene oppstår enten kunsten er plassert permanent eller midlertidig, og enten vi snakker om monumenter, kunst i ”hverdagsrom” eller andre kunstnerinitierte prosjekter.

Diskusjonen om kunst i det offentlige rom reiser flere interessante spørsmål; Er alle steder egnet for kunst? Har kunstneren et større etisk ansvar når de arbeider i det offentlige rom enn de har når de arbeider i andre sammenhenger? Må kunstnere som arbeider i det offentlige rom nødvendigvis tilpasse seg konteksten? Eller er det mer interessant at de overser de sosiale forholdene, i troen på at kunsten skal overskride grenser?