Vestfold Kunstsenter arbeider med en rekke ulike prosjekter i offentlig rom.
Hovedmålet er å vise visuell kunst av høy kvalitet der folk ferdes, løfte fram kunstnernes kompetanse i nye sammenhenger og øke vår egen kompetanse gjennom å arbeide med nyskapende formidlingsprosjekter.

Kunstsenterets største satsninger med temporære kunstinstallasjoner ute i det offentlige rom i Vestfold.
Kunstanlegg 1: Møteplasser – 2002
Kunstanlegg 2: Migrasjon – 2008
Kunstanlegg 3: Dialog – 2011
Kunstanlegg 4: MÅNESKINNSTIEN – MUNCH 150 i Åsgårdstrand – 2013

Kunstanlegg 5: KUNSTLED Vestold / ART PASSAGE Vestfold 2019

Samarbeidspartnere:

  • Vestfold Festspillene (DIALOG-2011)
  • Horten Kommune og Munchs Hus (Munch 2013)
  • Gallerier i Tyrkia, (BRODERI –Søknad om EU tilskudd til internasjonalt prosjekt i 2012)
  • Tønsberg Utvikling (utstillingen SMÅ SPOR- 2011)
  • Litteraturuka i Vestfold: (Svein Nyhus – Bildebok bilder Høsten 2012)
  • Arbeidslivets kulturseilas (AKS)
  • Vestfold fylkeskommunes satsning på kultur og næringsliv, med fem utstillinger i bedrifter i Vestfold i 2009 og satt i programrådet i 2011/2012.