Vestfold Kunstsenter har som mål å vise og formidle utstillinger av høy kunstnerisk kvalitet. Utstillingsprofilen skal være modig, innovativ og mangfoldig. Kunstsenteret viser 6 – 9 utstillinger årlig i egne lokaler. I tillegg arrangerer vi kunstprosjekter i det offentlige rom, visninger i andre lokaler og ulike samarbeidsprosjekter. 

Å søke om utstilling i Kunstsenteret er åpent for alle. Det å bli antatt som utstiller, stiller derimot høye krav til kunstnerisk kvalitet. Søknadsfrist for søknad om utstillingsplass utlyses årlig på kunstsenterets hjemmeside (hvis ikke annet er bestemt).

Vestfold Kunstsenter tar kun imot søknader digitalt. Søknaden må inneholde digital bildedokumentasjon, CV og noen ord om utstillingen du ønsker å vise.

Kunstnerisk Råd juryerer søknader om utstillingsplass og fastsetter utstillingsprogram i samarbeide med styret for Kunstsenteret.

Plantegning Vestfold Kunstsenter galleri og butikk.

På kontaktsiden finner du adresse, åpningstider og kontaktinformasjon.