Hanne Friis

Sanslighet, materialitet og prosess er drivkraften i kunstnerskapet. Hovedproduksjonen består av tekstile, stedsspesifikke installasjoner og skulpturer i simple materialer som bearbeides ved søm eller andre håndverksteknikker. Det langsomme håndverket endrer materialets opprinnelige industrielle preg og organiske formasjoner og komplekse strukturer vokser frem. Gjenkjennelige materialer og farger i ny form åpner opp for assosiasjoner og tolkninger som går i ulike retninger. Verkene spiller på motsetninger mellom form og formløshet, det kunstige mot det naturlige og det vakre mot det frastøtende.

Fargenes betydning er kulturelt betinget, men den røde fargen er den mest eksplosive og dramatiske av dem alle. Rødt beskrives med ord som: kjærlighet, opprør, aggressivitet, pasjon, hat, energi, vilje, smerte og styrke. Det er en farge som signaliserer og krever oppmerksomhet. Munch var selv opptatt av fargespråk og symbolikk og brukte fargene til å beskrive emosjoner, eksistensiell angst og stadier i menneskers liv. Et av Munchs gjennomgangstema var det kompliserte forholdet mellom mann og kvinne preget av maktkamp, erotikk og sjalusi.

Tvetydigheten i farge – og materialbruk videreføres i prosjektet Rødt som er plassert på moloen i Åsgårdstrand.  Installasjonen er laget av en intens rød plastpressenning som folder seg mellom steinene på moloen. Den røde ukontrollerbare massen er både skremmende og tiltalende. Ved bearbeidelse endres materialet til noe som kan ligne på blank, flytende maling eller kanskje størknet masse. Bølgende malingsstrøk underbygget vekslende følelser og stemninger i Munchs malerier.  Installasjonen Rødt henter opp noe av det samme uttrykket, med sine bølgende former og opplevelse av bevegelse og uro.  Munchs appell til publikum er hans direkte maleriske språk og utrykk og den voldsomme kunstneriske energien som verkene hans utstråler. Den samme energien ønsker jeg å gjenskape i verket Rødt.