Lydinstallasjon – interaktiv konsert

 

I dette prosjektet får elevene møte billedkunstneren Atle S. Nielsen. Han har medbrakt et merkelig instrument, en kinetisk skulptur, som ved hjelp av vanndråper og håndsveiver trekker lydbåndsløyfer rundt.

Dette er en slags performativ og leken opptreden, med mye rom for samtale med elevene. Gjennom en minikonsert med instrumentet dannes grunnlag for spørsmål og samtale rundt lydlige assosiasjoner og teknikk. Det lyttes i tillegg til John Cage og Arne Nordheim, før elevene selv får anledning til å spille inn et kollektivt lydkunstverk på en lang båndsløyfe. Lydkildene stammer da fra kunstnerens medbrakte skrotkoffert. Nielsen improviserer så med det innspilte materialet.

Spørsmål som dukker opp underveis og diskuteres er blant annet: Hva er lyd? Hva er musikk? Hva er støy? Hvordan påvirker teknologien og utviklingen lydmiljøet vårt?

 

Om kunstneren 

Atle S. Nielsens kunst har flere ulike innfallsvinkler. Installasjonene hans er skjøre konstruksjoner som er skrudd, limt, sveiset og loddet sammen av hverdagsgjenstander, metall, glass, elektroniske og mekaniske deler.  

Installasjonene produserer lyder, bevegelser og metaforer, og kalles gjerne kinetisk skulptur.

Tematisk beveger han seg innenfor problematikken Menneske-Maskin. Dette synliggjøres ved at installasjonene er tekniske konstruksjoner, med hendelsesforløp eller repeterende sekvenser, der alt har sin årsak av det som skjer her og nå. Det gjøres et poeng ut av rendyrket analog teknologi. Han belyser teknologiske problemstillinger i arbeidene ved at de minner om tiden før minnebrikken, om tiden før vi flyttet all bevegelse inn i datamaskinenes virtuelle rom.

Skjørheten i konstruksjonen kan henspeile på menneskekroppens skjørheter, også gjennom at installasjonene har en form for adferd, og kan ligne organkonstellasjoner.

Det kan være pustelyder, produsert i sanntid, av en sykkelpumpe som fyller en slags respirasjonsbelg inne i en glasskuppel med vann 

Utforskning av båndekkoets muliheter har fulgt Atle i lang tid. Den lunefulle gjengivning av virkeligheten, lag på lag gjennom de av-motoriserte lydbåndinnretningene, kan tolkes som en fabulering rundt maskinelt kontra individuelt minne.  

Nielsen er opptatt av at installasjonene kan skape undring hos ulike typer mennesker i alle aldre. Hva er det som skjer og hvordan? Dette forsøker han å visualisere så tydelig som mulig uten tilleggsinformasjon. Han skreller bort så bare det aller nødvendigste er med i installasjonen for at det teknisk skal fungere. Da er det fortsatt mye tilbake.

  

Praktisk for skolen:

Målgruppe 4. – 10. trinn

Publikumsantall 15 – 30 elever

Visningssted  Rom med plass til å sitte i hestesko

Programlengde 90 minutter pr  gruppe, 1 – 2 grupper pr skoledag

Riggetid 1,5 time i forkant, 0,5 t mellom gruppene, 0,5 t nedpakking

Rom: Formidler har med skulptur, lydobjekter og alt annet som behøves

For- og etterarbeid: Arrangere fire bord til mikrofoner, med stoler bak i hestesko

Praktisk for kommunekontakter:

Pris: Gjeldende DKS satser, pluss transport og evt opphold

Kontaktinformasjon:

web: http://www.siriogatle.no

Atle Selnes Nielsen
atlesnielsen@gmail.com
Tlf. 977 77 652