– temporære kunstprosjekter i det offentlige rom i Vestfold.

Tittelen DIALOG -2011 og temaet er vestfoldidentitet idag.

KUNSTANLEGG 3:   DIALOG – 2011

består av to interaktive temporære kunst-installasjoner på kjøpesenteret

FARMANDSTREDET i Tønsberg 25. juni – 2. juli 2011:

”AVTRYKK” – Lena Søeborg og ”IDENTITY STAR”- Silje Almås

Vi inviterer til offisiell åpning ved fylkesordfører Per-Eivind Johansen lørdag 25. juni kl. 12.00 på Farmandstredet i Tønsberg.

I forbindelse med åpningen blir det minikonsert med Frøy Aagre i samarbeid med Vestfoldfestspillene.

Lena Søeborgs installasjon AVTRYKK:

Siden oldtiden har menneskene ønsket å sette sitt avtrykk ”her har jeg vært”. I vår tid er vi blitt mer skeptiske til å sette for mange avtrykk etter oss.

Fingeravtrykk kan assosieres med strafferegisteret og adgangskontroll, det er personlig, men  også et meget vakkert bilde. Rent konkret inviteres folk til å sette sitt avtrykk på et stort kart og på den måten finne fram til favorittstedene i Vestfold, samtidig som man er med på å skape kunstverket.

Silje Almås IDENTITY STAR:

Almås’ ”readymades” lar menneskets virkelighet og drømmer vikle seg inn i hverandre. Hun bruker humor til å belyse visse områder og presenterer arbeidene i rom som understreker budskapet.

En campingvogn er rammen rundt prosjektet. Inne i vognen monteres pilarer med speil som symboliserer innbyggerne i Vestfold. Ved å speile seg blir man en del av ”stjernene” som ”bærer” fylket.

VESTFOLD KUNSTSENTER er arrangør og ønsker gjennom prosjektet

DIALOG å møte publikum på deres daglige arena ute i det offentlige rom med et kunstprosjekt de selv er med på å utvikle. Vi inviterte medlemmene av Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere i Vestfold til en idekonkurranse der temaet var et interaktivt prosjekt hvor man utforsker begrepet Vestfoldidentitet.

De to prosjektene ble valgt og realiseres i Farmandstredet. Kunstanlegg perioden er flyttet fra september/oktober til festspillperioden og bidrar til å forsterke opplevelsen av en uke der kulturen er godt synlig på gater og torg i fylket vårt.

Kunstnerne dokumenterer prosjektet underveis og dokumentasjonen legges ut på vår hjemmeside under fanen prosjekter.

Vi takker samarbeidspartnerne: Vestfold fylkeskommune, Vestfoldfestspillene, Farmandsstredet AS og Bildende Kunstneres Hjelpefond for deres bidrag til å realisere KUNSTANLEGG 3: DIALOG – 2011.

Åpning: Kunstanlegg 3 DIALOG 2011, lørdag 25. juni 2011.

Den lille campingvogna er en modifisert «Poletta» og er Silje Almås prosjekt: IDENTITY STAR
Kartet er Lena Søeborgs prosjekt: AVTRYKK

Vi oppfordrer alle til å ta turen innom Farmandstredet og DIALOG-2011 denneuken og Bli en deltaker:Møt kunstnerne og bli med på en utforskning av Vestfoldidentiteten 2011, Lørdager fra kl. 12 – 15, hverdager fra kl. 14 – 18 hele visningsperioden.Siste dag lørdag 2. juli.