Årsmelding for 2010 er klar og kan lastes ned her:

kunstnersenter 2010