Fagkategori Billedkunst

Formidler Formidler fra Vestfold kunstnersenter følger utstillingen

Kunstverk En vandreutstilling med 3 kunstverk av 3 vestfoldkunstnere

Prosjektbeskrivelse

Kunstsafari II er en vandreutstilling med verk av de anerkjente kunstnerne Hans Martin Øien, Edith Spira og Runi Langum, som alle bor i Vestfold. Verkene er laget i forskjellige kunstneriske teknikker.

Kunstsafari II er tenkt som dialogbasert formidling av kunst. Utstillingslederen snakker med elevene om kunsten. Hva ser dere? Hva tenker dere? Hvordan er verket laget? osv.

Kunstsafari II skal være en opplevelse for elever og ansatte i skolen. Den skal stimulere til refleksjon og introdusere publikum til samtidskunst.

Den skal være en trening i det å se og det å snakke om opplevelsen av kunsten man ser. Utstillingen skal gi ideer til workshop og stimulere til tverrfaglig bruk av kunst i ulike undervisnings sammenhenger.

Praktisk for skolene:

Målgruppe 1-10 trinn

 

Publikumsantall Opptil 4 klasser pr dag (max 30 elever pr klasse)

 

Visningssted 30m2 rom, låsbart

 

Programlengde Formidlingen varer ca 30 min.

 

Riggetid 1 time rigging før og etterpå

 

Rom Låsbart rom som ikke brukes av andre den tiden utstillingen er på skolen. Skolen skal se til at rommet er ryddet for stoler og bord. Skolen ordner bærehjelp til utstillingen.

 

Før- og etterarbeid Læreren kan snakke med elevene om hvordan man oppfører seg på en utstilling.

 

Pris Gjeldende DKS satser pr dag inkl forsikring og visningsvederlag kunstnere. Kjørekostnader kommer i tillegg.

 

Kontaktinformasjon

Vestfold kunstsenter ved kunstformidler Ellen Rishovd Karlowicz, tlf 33 31 93 50