Kjære Vestfoldkunstnere!

Kunstsentrene i Norge disponerer også i år kr.100.000 hver, fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, til stipender og prosjektstøtte i sin region.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra BKH for 2020 er på kr. 60.000 og tildeles en billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

Med søknaden må det følge en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 digitale bilder.

Det er ikke nødvendig å søke med et utstillingsprosjekt. Presentasjon i etterkant kan leveres i form av en tekst, kunstnerpresentasjon, foredrag eller performance.

NB! Alt materialet kopieres inn i ett PDF dokument, i alt max 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Kun søknad på e-post godtas. Les også nøye gjennom nedenstående retningslinjer.

Søknad sendes til post@vestfoldkunstsenter.no .

Søknadsfrist 1.november 2020.


Retningslinjer Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra BKH:

  1. Søkeren må være en yrkesaktiv billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.
  2. Tildelingen er uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
  3. Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.
  4. Formålet med arbeidsstipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.
  5. Presentasjon av arbeidet i etterkant kan gjøres i form av en tekst, kunstnerpresentasjon, foredrag eller performance innen ett år etter at stipendet er mottatt.
  6. Vestfold Kunstsenter (VKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: VKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.(Navn på kunstneren) har mottatt Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall).
  7. Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.
  8. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.