• Du åpner ny separatutstilling i Vestfold Kunstsenter lørdag 29. august. Hvordan går det med forberedelsene til utstillingen og hva slags arbeider skal du vise?

Jeg vil vise tredimensjonale  og arbeider tilpasset vegg. Ca. 20 arbeider. Alle verk handler om forflytning, tid, mobilitet. Veggobjektene har jeg kalt for Landskap. Landskap forandrer seg; menneskelig eller naturlig påvirkning. Tid, jorderosjon, landskap i forandring, står aldri stille. Materialene jeg arbeider med er i hovedsak metaller.

  • Hva preger din produksjon?

Min produksjon og materialvalg er påvirket av min bakgrunn som industriarbeider, i verkstedsindustrien. Mye av min inspirasjon kommer også fra denne virksomheten. Industrien skaper arbeidsplasser og framgang, men den samme industrien skaper også problemer, med utslipp fra produksjonen.  Mange av verkene mine handler om det industrielle og de konsekvensene industrikulturen kan få for samfunn, natur og mennesker. Til denne utstillingen har jeg satt fokus på reise og forflytning.

  • Hvordan går du til verks når du starter arbeidet med et prosjekt/ et verk?

Jeg arbeider alltid i serier (fra ca: 3-9 verk i hver serie) og lager mange todimensjonale skisser på papir og tredimensjonale i plastelina, papp og metall, ofte i målestokk. Når valgene er tatt starter produksjonen på verkstedet. Da lager jeg skisser i 1:1 format av ståltråd før jeg tar det endlige valget på form og dimensjoner. Jeg produserer alt selv på mitt eget verksted.

  • Er det noen kunstnere, forfattere eller teoretikere du lar deg inspirere av?

 Det er mange kunstnere jeg setter stor pris på og som har verker som inspirerer, kan nevne noen: Anthony Caro, Richard Serra, Richard Deacon og Anish Kapoor