TILDELING AV VESTFOLD KUNSTSENTERS PRODUKSJONSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for ulike stipend og prosjektstøtter vedtatt av kunstsenteret.

I dag deler Vestfold Kunstsenter ut ett produksjonsstipend fra BKH på kr. 20.000 til Margrethe Loe Elde.

Et bilde som inneholder kake, sjokolade, del, ser

Automatisk generert beskrivelse
Margrethe Loe Elde, Avklipp, Foto: Margrethe Loe Elde

Juryens begrunnelse:

Juryen lot seg imponere over Loe Eldes arbeider med tekstilt avfall. Tekstilene hun bearbeider, relaterer seg til noe dypt menneskelig, samtidig som det har noe industrielt og massivt over seg. Arbeidene har sterke skulpturelle kvaliteter fulle av kontraster. Tekstiler som nærmest er patinert – tilsynelatende gjennom årelang bruk, livsløp, slitasje, kroppsvæsker, lys og støv – taler sitt eget språk gjennom etterlatenskapenes og avfallets tilfeldige formasjoner og estetikken i nedbrytningsfasene. Det blir som en overgang mellom det konstruerte og naturen selv. 

Loe Elde er en kompromissløs kunstner, som går dypt inn i de problemstillingene hun arbeider med. Hun sier om seg selv; «Jeg er opptatt av det som blir til i randsonene av vår oppmerksomhet, det som oppstår som følge av andre hendelser og handlinger. Det som unndrar seg regi, og det kritiske blikket. Som mellomrommene, restene, det som ligger igjen når noen flytter ut, som avfallet fra en byggeplass, som baksiden av et broderi, som avklippet etter et utklipp.»

Kunstneren finner det tekstile avfallet interessant fordi det er nært og intimt forbundet med oss mennesker og henviser til levd liv. Tekstilene, etterlatenskapene – som frosne og forfalne stadier i en industriell prosess – eller i et menneskes egen bruk. Disse materialene, som vi alle er tett knyttet til og avhengig av i alle livets stadier, forteller gjennom Loe Eldes arbeider stille historier som juryen har latt seg berøre av.

Margrethe Loe Elde (født i 1968) er utdannet ved Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. Hun bor, og har sitt arbeidssted i Hokksund. Hun har deltatt i gruppeutstillinger som Tendenser, Connecting, samt Årsutstillingen for kunsthåndverk en rekke ganger. I 2014 mottok hun Kunshåndverkprisen fra BKH. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Akershus Kunstsenter, Østfold Kunstnersenter og i Galleri Format, og har mottatt flere kunstnerstipend. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg Kommune og Pilotgalleriet i Buskerud.

Juryen bestod av Silje Almås, Barbro Hernes, Atle Selnes Nielsen og Hanne Marwold Clarke.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal ifølge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.    

Se kunstfond.no for mer informasjon om Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Vi gratulerer kunstneren så mye med stipendet!