I forbindelse med Geir Esben Østbyes prosjekt Mellom tanke og uttrykk i Prosjektrommet 2. – 5. juli inviterer vi til performance torsdag 2. juni kl 14.

Mellom tanke og uttrykk

Sløret mellom oss og det ville og uforutsigbare i dyr og natur – hva kan vi høre når vi lytter til skog og vind? Naturens blikk på oss. De små ting i det store, og det store i de små.

Når du får tenkt deg om, hva betyr det å ha en uberørt natur?

Vi er også natur.

Kunstneren prøver ut elementer av et mer omfattende prosjekt om natur og kultur.

Torsdag 2. juli kl 14.00
Performance: Elfi Sverdrup, Guri Lorentzen Østbye, Geir Esben Østbye

Lørdag 4. juli kl 14.00
Film: Natur | Kultur – 10 min.