06.06 – 16.08. 2020
SOMMERUTSTILLINGEN med Prosjektrom

I galleriet vises billedkunst fra
Vestfold og Telemark. Her vil publikum møte ulike uttrykksformer
og teknikker.

I tillegg til den ordinære sommerutstillingen er det i år satt av et Prosjektrom for utprøving av prosessuelle/eksperimentelle verk. Ulike kunstnere vil benytte rommet i løpet av utstillingsperioden. Prosjektene annonseres  i sosiale media underveis.

O.B.S. I ukene 29, 30,31 og 32 er utstillingen stengt grunnet ferieavvikling.