TILDELING AV

VESTFOLD KUNSTSENTERS UTSTILLINGSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND 2020

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av kunstsenteret.

Av disse skal Vestfold Kunstsenter i år delt ut to utstillingsstipend på kr. 20.000 og ett arbeidsstipend på kr. 60.000.

Kunstnerisk råd ved Vestfold Kunstsenter har bestemt at ett av utstillingsstipendene på kr. 20.000 skal tildeles Charlotte Rostad og Kamilla Skrinde.

Juryen bestod av:

Silje Almås, Barbo Hernes, Atle Selnes Nielsen og Hanne Marwold Clarke.

Stipendet bli offentliggjort og overrakt i forbindelse med åpningen av utstillingen Å snakke med seg selv, sammen i Vestfold Kunstsenter i dag kl. 13.00.

BEGRUNNELSE FRA KUNSTNERISK RÅD

Skrinde og Rostad poengterer at de tar en risiko ved å sammenstille hverandres arbeider.

Det er i møtet mellom verket og betrakteren at kunstopplevelsen eller meningen kan oppstå. Viljen eller lysten til å ta i bruk sansene, må være til stede, akkurat som ved lesning, der boken ikke er annet en bunke papir med trykksverte frem til leseren tar i bruk sitt eget sanseapparat og assoiasjonsverden. Slik sett gir Skrinde og Rostad oss en ekstra dimensjon i det deres uttrykk snakker både internt seg imellom og ut til publikum. Som de spør selv:

«Hvilke nye fortellinger åpnes?»

De velger å bære risikoen. Risikoen for at det ikke fungerer, at deres visuelle språk ikke kan oversettes, At de ikke egentlig kan ta del i den andres forståelse og fortolkning av verden og dennes erfaringer.

Vi gratulerer så mye med stipendet!

www.kunstfond.no

www.kamillaskrinde.no

https://www.charlotterostad.com