Har du lyst til å stille ut i prosjektrommet i Vestfold Kunstsenter i sommer? Rommet kan brukes til å prøve ut større prosjekter, installasjoner, vise prosesser osv. Her har du mulighet til å vise deg frem på en annen måte enn gjennom sommerutstillingen. Førstemann til mølla prinsippet. Tilbudet går i første omgang til medlemmer av Vestfold Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sør. Utstillingsperioden går fra 23.mai til 16.august og hver kunstner får mulighet til å stille ut i 1-2 uker.

Prosjektene må følge Vestfold Kunstsenters åpningstider og kunstnerne må montere og demontere selv.

Det betales ikke vederlag eller produksjonsmidler. Kunstnerne som stiller ut oppfordres til å informere om prosjektene på sosiale medier. Det vil ikke bli utarbeidet egne annonser for prosjektene utover informasjon om sommerutstillingen og prosjektene på sosiale medier.

Kortfattet søknad sendes: post@vestfoldkunstsenter.no

Siste frist: 18.mars 2020