07.03 – 19.04.2020
KAMILLA SKRINDE OG CHARLOTTE ROSTAD
Å snakke med seg selv, sammen

Velkommen til åpning av utstillingen Å SNAKKE MED SEG SELV, SAMMEN av Charlotte Rostad og Kamilla Skrinde. To kunstnere som over flere år har hatt en pågående samtale møtes i Vestfold kunstsenter. De vil utforske muligheten som ligger i kontrastene mellom to visuelt sett ulike praksiser. Hva kan arbeidene tilføre hverandre? Hvilke nye fortellinger åpnes?  De velger å risikere og bærer risikoen for at det ikke vil fungere. Det kan hende at språkene deres ikke kan oversettes, at de ikke egentlig kan ta del i den andres forståelse og fortolkning av verden og dennes erfaringer.

Åpning lørdag 7.mars kl. 13.00.