Du åpner ny separatutstilling på Vestfold Kunstsenter lørdag 25.januar 2020. Hvordan går det med forberedelsene til utstillingen og hva slags arbeider skal du vise?

Brikkene begynner å falle på plass nå. Å jobbe med kunstprosjekter er en prosess med mange faser, veiskiller, tvil, opp- og nedturer, og man ender gjerne opp et helt annet sted enn der man startet. Mot slutten av en slik arbeidsperiode er de aller fleste valgene tatt, og det begynner å krible etter å se hvordan arbeidene vil fungere i rommet. Jeg gleder meg til å komme i  gang med monteringen, og er selvfølgelig spent på å åpne utstillingen til publikum. 

Jeg skal vise tresnitt, et veggarbeid, og en bok med små tekster skrevet av Johanne Birkeland. Utgangspunktet for utstillingen er et treemne. Dette har jeg vært på leting etter over lang tid, og det dukket opp i et asketre hadde falt i en park i Fagerborg i Oslo. Treet var over 250 år og skulle brukes til byggematerialer. I midten av treet var det mye kvist og knuter og treverket ble derfor ansett som uegnet. Men for min del var det helt perfekt. Linjene og mønsteret svingte seg på en måte som tok tankene langt forbi årringer og treverk, og dette ble utgangspunktet for arbeidene jeg viser i Vestfold Kunstsenter nå. 

Hva preger din produksjon?


Siden jeg gikk ut fra kunstakademiet har hovedtemaet ligget i utforskning av ulike kultur- og naturlandskap. Jeg zoomer inn i ulike typer byggematerialer eller bestanddeler i disse landskapene som jeg fordyper meg i. 

Jeg er opptatt av den fysiske arbeidsprosessen, og å bearbeide og abstrahere. Når jeg stiller ut arbeidene mine er det alltid med et mål om at betrakteren skal ha en egen opplevelse av det de ser, uten å legge for mange føringer på hvordan det skal tolkes.

Hvordan går du til verks når du starter arbeidet med et prosjekt/ et verk?


Jeg tror ikke det finns noe helt gitt system på akkurat dét, noen prosjekter har ligget på lur lenge og bare venter på rett anledning, andre ganger er det en fortsettelse av et tidligere prosjekt. Noen prosjekter sitter lenger inne, tar uventede vendinger eller strekker langt ut over selve utstillingen. Rent praktisk dreier det seg gjerne om research av et tema eller et sted. Jeg bruker tegning, foto eller fysiske objekter jeg finner og kompletterer med fagstoff og skjønnlitteratur. På denne måten åpner det seg gjerne et hav av mulige innfallsvinkler hvor jeg tester ut materialer og fremgangsmåter.

Er det noen kunstnere, forfattere eller teoretikere du lar deg inspirere av?

Jeg henter inspirasjon fra mange ulike kilder; i kunst, litteratur, musikk, radio og i omgivelsene mine generelt, men jeg har nok aller best utbytte av å gå turer. Tankene får fly og jeg får strukturert ideene mine. Det kan være turer i nærmiljøet og i byrom med arkitektur og byggeplasser, i naturen i nærmiljøet, på fjellet eller bare de små hverdagslige møtepunkter mellom ulike landskaper.