Velkommen til utstillingsåpning lørdag 25.januar kl. 13.00

25.01 – 23.02. 2020
LINN HORNTVEDT  
Mellom linjene

Linn Horntvedt arbeider med utgangspunkt i landskap gjennom naturens kretsløp og menneskelige inngrep. Hun ser på landskapets spesifikke bestanddeler, strukturer eller former som forteller individuelle historier som er med på å danne helheten.

Utstillingen kretser omkring et tre-emne fra en veltet ask hvor strukturen fra treverket er trykket som en serie tresnitt. Årringene forteller om ytre forhold, medgang og motgang, og har også fellestrekk med koter som benyttes for å beskrive landskapet i topografiske kart og innen geologi.