25.01 – 23.02. 2020
LINN HORNTVEDT
Mellom linjene

Linn Horntvedt arbeider med utgangspunkt i landskap gjennom naturens kretsløp og menneskelige inngrep. Hun ser på landskapets spesifikke bestanddeler, strukturer eller former som forteller individuelle historier som er med på å danne helheten.

Utstillingen kretser omkring et tre-emne fra en veltet ask hvor strukturen fra treverket er trykket som en serie tresnitt. Årringene forteller om ytre forhold, medgang og motgang, og har også fellestrekk med koter som benyttes for å beskrive landskapet i topografiske kart og innen geologi.

Mellom linjene – LINN HORNTVEDT

07.03 – 26.04.2020
KAMILLA SKRINDE OG CHARLOTTE ROSTAD
Å snakke med seg selv, sammen

To kunstnere som over flere år har hatt en pågående samtale møtes i Vestfold kunstsenter. De vil utforske muligheten som ligger i kontrastene mellom to visuelt sett ulike praksiser. Hva kan arbeidene tilføre hverandre? Hvilke nye fortellinger åpnes?  De velger å risikere og bærer risikoen for at det ikke vil fungere. Det kan hende at språkene deres ikke kan oversettes, at de ikke egentlig kan ta del i den andres forståelse og fortolkning av verden og dennes erfaringer.

Å snakke med seg selv, sammen – KAMILLA SKRINDE OG CHARLOTTE ROSTAD


 

06.06 – 16.08. 2020
SOMMERUTSTILLINGEN med Prosjektrom
 
I galleriet vises billedkunst og kunsthåndverk fra
Vestfold. Her vil publikum møte ulike uttrykksformer
og teknikker.

I tillegg til den ordinære sommerutstillingen er det i år satt av et Prosjektrom for utprøving av prosessuelle/eksperimentelle verk. Ulike kunstnere vil benytte rommet i løpet av utstillingsperioden. Prosjektene annonseres  i sosiale media underveis.

Rød Ørken – BJØRG HOLENE29.08 – 27.09. 2020
ANSGAR OLE OLSEN – Globetrotter

Ansgar Ole Olsen presenterer verk som tar utgangspunkt i “forflytning og stabilitet”. Verkene er tematisk knyttet til globalisering, mobilitet og frakt.  Vårt globaliserte samfunn genererer enorme mengder reisende innen næringsvirksomhet, handel og fritid. Andre store bevegelser og strømninger skjer på grunn av krig og klimaendringer. Alle reisende har med seg bagasje, både fysisk og psykisk. Globetrotter handler om å være på vei, i forflytning. Arbeidene består av tredimensjonale skulpturelle former og objekter tilpasset vegg.

Globetrotter – ANSGAR OLE OLSEN03.10 – 14.11. 2020
LARS AURTANDE – Yggdrasil


Lars Aurtandes virksomhet som kunstner har ført ham inn i et univers som kan sammenlignes med et ukjent skogslandskap. På skogbunnen mellom greiner og planter åpner det seg en verden som avdekker dyr og fabelvesener i både symbiose og i konflikt med kabler og robotlignende maskiner.

I Norrøn mytologi er tréet Yggdrasil symbolet på verden og livet. 

Yggdrasil – LARS AURTANDE28.11– 23.12.2020
JULEUTSTILLINGEN 2020

I galleriet vises billedkunst fra kunstnere bosatt i Vestfold og Telemark.
I Kunstbutikken har vi kunsthåndverk som glass, keramikk, smykker o.l.
Vi har også et stor utvalg av grafikk.

Fat i bjørkefiner – IRENE HASLUM