Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av kunstsenteret.

Av disse har Vestfold Kunstsenter i år delt ut et utstillingsstipend på kr. 20.000 til billedkunstner Torunn Skjelland i forbindelse med hennes utstilling Before After i Vestfold Kunstsenter tidligere i år.

Årets arbeidsstipend ble delt ut lørdag 16. november kl. 13.00 på åpningen av Juleutstillingen i Vestfold Kunstsenter.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2019 tildeles:

Billedkunstner Izabela Zolcinska, kunstneren mottar stipendet på kr. 80.000.

Juryens begrunnelse:

Årets kunstner har levert en solid og imponerende søknad, som med grundig dokumentasjon redegjør for tidligere kunstproduksjon og intensjoner for sitt videre arbeid. Hun arbeider tverrfaglig, og skaper sine utstillinger med tegning, broderier, skulptur og maleri. Hun har også hatt flere oppdrag med kunst i offentlig rom.

Hun er medlem UKS, Tegnerforbundet og Vestfold Bildende Kunstnere.

Arbeidet hennes er til dels forskningsbasert, og viser en stor interesse for blant annet mikrobiologi. Hun har hatt prosjekter i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. I prosjektet ”The Bodies of Rivers” tar hun for seg erosjonsprosesser i naturen. Dette arbeidet ble laget til Tynset videregående skole som en del av Glomma Prosjektet 2014 – i samarbeid med: Kunst i Offentlig Rom (KORO), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og Waterjet Norge. Skulpturen er laget i akrylglass med waterjet teknikk og avgir internt lys uten strøm. Arbeidet markerer den viktigste møteplassen på skolen.

Kunstneren refererer til sin kunstneriske praksis som basert på en forståelse av menneskets kropp som en organisk struktur, og kroppens relasjon til vårt økosystem. Hun er opptatt av rødlistede arter, og inkluderer bevaringsverdig arkitektur som en del av vårt økosystem. Væske – vann og blod – går bokstavelig som en rød tråd gjennom arbeidet hennes.

Izabela Zolcinska (f. 1975) er født i Polen og har to mastergrader fra Akademiet i Poznan. Hun har tidligere arbeidet med kunstprosjekter i Polen, men også i Sverige, England, Tyskland og Italia. Etter at hun flyttet til Norge i 2014 har hun drevet sin kunstneriske virksomhet her i landet.

Vestfold Kunstsenter gratulerer Izabela Zolcinska så mye med tildelingen.

Juryen bestod av:

Tre kunstnere oppnevnt av Vestfold Kunstsenter, Silje Almås, Barbro Hernes og Hanne Marwold Clarke.