NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØR-NORGE (NK-Sør) BOSATT I TELEMARK
NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRØSTNORGE (NKSØ) BOSATT I VESTFOLD

Også i år inviterer vi kunsthåndverkere i Telemark og Vestfold til å stille ut sammen på årets juleutstilling i Vestfold Kunstsenter.
Juleutstilling blir en ren kunsthåndverksutstilling.
I den samme perioden vil Lena Søeborg vise utstillingen Ta på meg i vårt Prosjektrom.

 INNLEVERING TIL ÅRETS JULEUTSTILLING I VESTFOLD KUNSTSENTER:

 Lørdag 2. november 12 – 15

Søndag 3. november 12 – 15

Tirsdag 5. november 11- 16

 INNLEVERINGSSTED:  Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28 – TØNSBERG

 

  • Du kan levere inntil tre arbeider (eksempel; en serie kopper er et arbeid)
  • Alle får med minst ett arbeid hver
  • Hvis det ikke blir plass til alle arbeidene, vil vi remontere/rullere underveis i utstillingsperioden
  • Det utbetales ikke vederlag
  • Salg «rett fra vegg»
  • Ønsker du en spesiell monteringsmåte, vennligst legg ved en god monteringsbeskrivelse

 

Åpning: lørdag 16. november kl. 13.00. Utstillingsperiode: 16. 11. – 22. 12. 2019

Bli med å lage en flott Juleutstilling i Vestfold Kunstsenter!

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt pr telefon.

Med vennlig hilsen
VESTFOLD KUNSTSENTER
33 31 93 50