Kjære Vestfoldkunstnere!

Kunstsentrene i Norge disponerer også i år kr.100.000 hver, fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, til stipender og prosjektstøtte i sin region.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra BKH 2019 er på kr. 80.000 og tildeles en billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

Med søknaden må det følge en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 digitale bilder.

NB! Alt materialet kopieres inn i ett PDF dokument, i alt max 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Kun søknad på e-post godtas. Les også nøye gjennom nedenstående retningslinjer.

Søknad sendes til post@vestfoldkunstsenter.no .

Søknadsfrist 18.oktober 2019.

Stipendmottakeren blir kunngjort og overrekkelsen vil finne sted i Vestfold Kunstsenter lørdag 16. november 2019.
Retningslinjer Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra BKH:

  1. Søkeren må være en yrkesaktiv billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.
  2. Tildelingen er uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.
  3. Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.
  4. Formålet med arbeidsstipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.
  5. Rapport må presenteres for VKS i form av et foredrag eller lignende innen ett år etter at stipendet er mottatt.
  6. Vestfold Kunstsenter (VKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: VKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.
  7. (Navn på kunstneren) har mottatt Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall).
  8. Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.
  9. Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

 

Med vennlig hilsen

Vestfold kunstsenter, august 2019.

www.vestfoldkunstsenter.no

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046