Kjære Vestfoldkunstnere!

Kunstsentrene i Norge disponerer også i år kr.100.000 hver, fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, til stipender og prosjektstøtte i sin region.

Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra BKH 2019 er på kr. 80.000 og tildeles en billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

Med søknaden må det følge en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 digitale bilder.

NB! Alt materialet kopieres inn i ett PDF dokument, i alt max 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Kun søknad på e-post godtas. Les også nøye gjennom nedenstående retningslinjer.

Søknad sendes til post@vestfoldkunstsenter.no .

Søknadsfrist 1.november 2019.
 Tildelingskriterier Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra BKH:

– Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra BKH 2020 tildeles en billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

– Det er ikke nødvendig å søke med et utstillingsprosjekt. Rapport i etterkant kan leveres i form av en performance, foredrag eller skriftlig tekst.

– Søkeren må være en yrkesaktiv billedkunstner eller kunsthåndverker bosatt i Vestfold.

– Tildelingen er uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.

– Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

– Formålet med arbeidsstipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden.

– Rapport må presenteres for VKS i form av et foredrag eller lignende innen ett år etter at stipendet er mottatt.

– Vestfold Kunstsenter (VKS) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: VKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.

– (Navn på kunstneren) har mottatt Vestfold Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall).

– Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.

– Juryens valg vedtas av kunstsenterets styre.

– Ved manglende rapportering kan stipendbeløpet kreves tilbakebetalt.

 

Med vennlig hilsen

Vestfold kunstsenter, august 2019.

www.vestfoldkunstsenter.no

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046