Vestfold kunstsenter tar imot søknader om utstillingsplass for 2021 og 2022.

Søknadsfrist er 1.februar 2020. 

  • Kun digitale søknader godtas.
  • Med søknader sendes en kort beskrivelse av utstillingsidé (maks to A4-sider), CV og inntil 10 digitale bilder.
  • Alt materialet lagres i en pdf fil (maks 5 MB) som legges som vedlegg i eposten.
  • Søknaden sendes til: post@vestfoldkunstsenter.no

 Søknadene som ikke oppfyller ovennevnte krav vil ikke bli vurdert.

Alle søkere får svar.

Plantegning av lokalene, informasjon om kunstsenteret, strategiplan og årsrapport finner du på vår hjemmeside:

www.vestfoldkunstsenter.no

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046