Vestfold kunstsenter tar imot søknader om utstillingsplass for 2021 og 2022.

Søknadsfrist er 1.februar 2020. 

  • Kun digitale søknader godtas.
  • Med søknader sendes en kort beskrivelse av utstillingsidé (maks to A4-sider), CV og inntil 10 digitale bilder.
  • Alt materialet lagres i en pdf fil (maks 5 MB) som legges som vedlegg i eposten.
  • Søknaden sendes til: post@vestfoldkunstsenter.no

 Søknadene som ikke oppfyller ovennevnte krav vil ikke bli vurdert.

Alle søkere får svar. En av de antatte utstillerne vil bli tildelt Vestfold Kunstsenters Utstillingsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. 

Plantegning av lokalene, informasjon om kunstsenteret, strategiplan og årsrapport finner du på vår hjemmeside:

www.vestfoldkunstsenter.no

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046

 

Tildelingskriterier for produksjonsstipend:

– De som tildeles produksjonsstipend må ha fått antatt utstillingsplass i Vestfold Kunstsenter i 2020.

– Alle kunstnere kan søke utstillingsplass og dermed produksjonsstipend i Vestfold Kunstsenter.

– Kunstnere som inviteres til å stille ut i Vestfold Kunstsenter blir også vurdert i søknadsprosessen til produksjonsstipend.

– Stipendene juryeres på grunnlag av utstillingssøknaden.

– Søknaden juryeres av Kunstnerisk råd i Vestfold Kunstsenter og vedtas av kunstsenterets styre.

– Vestfold Kunstsenter krever ikke rapportering for produksjonsstipend.

– Utstiller forplikter seg til ikke å vise de samme arbeidene i separatutstilling i Vestfold, i en periode på to år før utstillingen i Vestfold Kunstsenter.