regprosjektmidler_bilde1

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet. Kunstsentrene i Norge utlyser nå Regionale prosjektmidler for visuell kunst.
SØKNADSFRIST 30.august 2019

Se mer info her