Vestfold Kunstsenter er del av et nasjonalt kunstnerstyrt nettverk som arbeider med å produsere, vise og formidle samtidskunst. Kunstsenteret bygger kunstfaglig kompetanse, utvikler kunstnerskap og styrker ytringsmangfoldet. Vestfold Kunstsenter er sterkt tilstede i hele regionen.

Gjennom Den kulturelle skolesekken når vi bredt ut med egne produksjoner og prosjekter rettet mot barn og unge i Vestfold og andre steder i landet. Vestfold kunstsenter arbeider aktivt for å styrke den kunstfaglige kompetansen og produksjonen av kunst for offentlig rom og den demokratiske retten til å oppleve kunst. Vestfold Kunstsenter arbeider i 2019 med internasjonale samarbeidspartnere om et kunstprosjekt i offentlig rom med kunstnere fra Skottland, Island og Vestfold.

I en tid der nye regioner etableres er de regionale kunstsentrene viktigere enn noensinne. Styret i Vestfold Kunstsenter oppfordrer regionale og kommunale myndigheter til å styrke Vestfold Kunstsenter.

Styret i Vestfold Kunstsenter, juni 2019