Ønsker du å finne ut mer om prosjektet <GIPT> og aktiviteter som foregår i Tønsberg fremover. Følg bloggen <Gipt>

<GIPT>

En oppfordring til å dele. En gave er noe som er gitt uten forventning om betaling – en presang. Ordet gave kommer fra det gammelnorske ordet <Gipt>, som betyr både «gave» og «lykke til».

Bakgrunn:

Kunstnerne Robbie Coleman og Jo Hodges (Skottland) og Linn Horntvedt (Norge) undersøker ideer rundt informasjon, eierskap, kunnskap og gaver. Kunstnerne skal lage en skulpturell, offentlig hage hvor det skal vokse spiselige planter og urter. Hagen finner sted i rundkirkeruinene er et design fra en åpen kildekode (open source). Plantene i hagen ble brukt i klosterhager i middelalderen. Hagen vil være tilgjengelig for alle å bruke og høste fra gjennom sommeren.

Prosjektet kobler sammen fortiden og framtiden. Med frøet som metafor undersøker <Gipt> alternative distribusjonsmodeller og oppfordrer til samtaler om hvilke sosiale verdier som kan være nødvendige for å møte vår usikre fremtid. Kan det å «dele» bli et av de mest politisk belastede ordene i vårt vokabular?

<GIPT> er et deltakende kunstprosjekt som vil sette i gang prosesser som er avhengige av deling. Utformingen av hagen og bruken av denne garden som en delt ressurs søker å åpne plass for en samtale om fremtidig bruk av stedet.

<GIPT> er en del av KA5: Kunstled Vestfold 2019, som er det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.