image001

Har du lyst til å være med og lage frøposer sammen med kunstnerne bak prosjektet <GIPT> ?
Ta turen innom biblioteket i Tønsberg lørdag 1. juni eller fredag 7.juni
Der vil du møte de to skotske kunstnerne Jo Hodges og Robbie Coleman i samarbeid med den norske kunstneren Linn Horntvedt.

Dette er første arrangement i det interaktive kunstprosjektet KUNSTLED Vestfold/ ART PASSAGE Vestfold 2019.
<GIPT> med Jo Hodges & Robbie Coleman og Linn Horntvedt blir å se i Tønsberg denne sommeren.

<GIPT>

En oppfordring til å dele

En gave er noe som er gitt uten forventning om betaling – en presang. Ordet gave kommer fra det gammelnorske ordet <Gipt>, som betyr både «gave» og «lykke til».

Bakgrunn:

Kunstnerne Robbie Coleman og Jo Hodges (Skottland) og Linn Horntvedt (Norge) undersøker ideer rundt informasjon, eierskap, kunnskap og gaver. Kunstnerne skal lage en skulpturell, offentlig hage hvor det skal vokse spiselige planter og urter. Hagen finner sted i rundkirkeruinene er et design fra en åpen kildekode (open source). Plantene i hagen ble brukt i klosterhager i middelalderen. Hagen vil være tilgjengelig for alle å bruke og høste fra gjennom sommeren.

Prosjektet kobler sammen fortiden og framtiden. Med frøet som metafor undersøker <Gipt> alternative distribusjonsmodeller og oppfordrer til samtaler om hvilke sosiale verdier som kan være nødvendige for å møte vår usikre fremtid. Kan det å «dele» bli et av de mest politisk belastede ordene i vårt vokabular?

<GIPT> er et deltakende kunstprosjekt som vil sette i gang prosesser som er avhengige av deling. Utformingen av hagen og bruken av denne garden som en delt ressurs søker å åpne plass for en samtale om fremtidig bruk av stedet.

<GIPT> er en del av KA5: Kunstled Vestfold 2019, som er det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

English:

Event name <GIPT>  WORKSHOP
Location Tønsberg Library
Description Drop in, meet the <GIPT> artists and make ‘social’ seed

packets to share. All welcome

Artists Linn Horntvedt (Norway) and Robbie Coleman & Jo Hodges (Scotland) explore ideas around information, ownership of knowledge and gifting. The artists will create a sculptural public garden at the Rundkirkeruinen site using an open source design and will cultivate culinary plants that were grown at medieval St Olav’s Monastery that will be free to pick and use.

The project acts as a connector between past and future. In an age defined by issues of ownership of land, information, ideas, even seeds, <Gipt> investigates alternative models of distribution and provokes conversations about what social values may be needed to face our uncertain future. As our long held notions of society are challenged by climate change, consumerism and the onward rush of technology, will ‘sharing’become one of the most politically charged words in our vocabulary?

The open source design of the <Gipt> garden and its use as a shared resource, aim to provide a space for open conversations about future uses of the site.

<GIPT> is part of KA:5 Kunstled Vestfold

 A gift is an item that’s given freely without any expectation of payment.The root of gift is the Old Norse ‘gipt’, which means both ‘gift’ and ‘good luck’.