KA5: KUNSTLED Vestfold                                                                   See English Version below

01.06 – 18.08 2019

Internasjonalt kunstprosjekt på Veierland og i Tønsberg.
Samarbeid mellom kunstnere fra Skottland, Island og Vestfold.
Arrangør: Vestfold Kunstsenter.

Kunstled Vestfold 2019 er det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

Se mer informasjon på Kunstsenterets hjemmeside: http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27


<GIPT>  Tønsberg 01.06 – 18.08 2019

  • Jo Hodges & Robbie Coleman, Dumfries, Skottland,   www.johodges.co.uk                                                                                                             https://colemanhodges.com  
  • Linn Horntvedt, Vestfold                                                         https://linnhorntvedt.org/

Hvordan reiser idéer, utvikler seg og legger under seg nye områder? Ved å bruke begreper som frø, hager, deling og utveksling utvikler <Gipt>  en åpen og deltakende prosess for å utforske hvordan spor etter fortiden fortsatt gir gjenklang i dagensTønsberg.

<Gipt>  vil skape en serie av offentlige intervensjoner og utvekslinger som utforsker overføring av informasjon og ideer gjennom sted, tid, handel og kultur ved bruk av analogen Frø og metoder for deling,  som å gi gaver, generøsitet, og å gjøre tilgjengelig.

Arbeidet utvikles over en periode på tre uker og responderer til stedets historie, en middelalder kirke og kloster som inneholder en hage av kulinariske og medisinske planter og urter. Hjertet I prosjektet <Gipt> er et forsøk på å skape en motfortellling til den drivende kraften i det frie markedet; Å ekspandere og gro med mål om å maksimere profitt. Skaper denne drivkraften velstand for de få på bekostning av måter å forholde oss til hverandre som kan være vitale for å takle raske endringer i verden? Må vi ta i bruk gamle- eller finne nye måter for omgang og samhandling? Har vi behov for å tenke nytt omkring mellommenneskelige forhold for å overleve og trives?

<Gipt> utforsker måter å verdsette fellesskap og generøsitet over individualisme og personlig vinning. Gjennom å invitere til generøsitet og deltakelse kritiserer prosjektet på en vennlig måte både historiske og samtidens systemer og spør om og hvordan ting kunne bli annerledes.

Ved å trekke veksler påTønsbergs fortid bruker <Gipt> rundkirke ruinparken som sted og kontekst  (middelalder kirke og kloster) og beliggenhten – et veikryss der to viktige pilgrimsleder krysset hverandre. Prosjektet samarbeider også med Tønsberg og Færder bibliotek, et offentlig sted for informasjon og kunnskapsutveksling.

Biblioteket huser de fysiske klosterruinene men også noen av klosterbibliotekets funksjoner (samle kunnskap og kultur) men til forskjell fra St. Olavs klosterets – er dagens bibliotek åpent for alle og ikke kun de priviligerte. Er klosterruinene relevante for dagens Tønsberg? <Gipt> prosjektet ser på hvordan spor fra middelalderens klosterpraksis ressonerer i dagens samfunn og spør: Er verdifullt i å knytte tråder mellom Tønsberg og byens fortid, eller trenger vi nye ideer, systemer og prosesser i vårt dagligliv, til hjelp i møte med en usikker framtid?

PROGRAM:

01.06 – 16.06
<GIPT> Produksjonsperiode Tønsberg 01.06 – 16.06
Kunstnerne vil være på stedet og jobbe med prosjektet:

01.06 kl 13-16
Å lage frøposer, workshop, Tønsberg og Færder Bibliotek

06.06 kl 18 – 20
Kunstnersamtale  <GIPT>, Vestfold Kunstsenter, Tønsberg   

07.06 kl 12 – 16
Å lage frøposer workshop, Tønsberg og Færder Bibliotek

12.06 kl 16 – 19
Plante dugnad Rundkirkeruinen/ Ruin park / Erik Carlsens Plass, Tønsber
g

15.06 kl 15
Åpning av  <GIPT> Offisiell åpning av veksthuset, utplanting av vekster, korframførelse og opplesning m.m. Rundkirkeruinen /Ruin park, Erik Carlsens Plass, Tønsberg.

18.07    Byvandring som tar for seg middelalderplanter i Tønsberg sentrum med Per Arvid Åsen fra Agder Naturmuseum og botaniske Hage, Universitetet i Agder. Tidspunkt og sted for oppmøte kommer senere.

Det blir også Klokkespill gjennom hele visnings perioden.
Prosjektet er under utvikling og vi tar forbehold om endringer.
Informasjonsbase: Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg.
Følg oss på http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27 og facebook.

 

THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN,   Veierland: 11.06 – 18.08 2019

  • Jona Hlif Halldorsdottir, Reykjavik, Island,        www.jonahlif.is
  • Tollef Thorsnes, Vestfold,                                http://tollef-thorsnes.no/ 

Er et stedspesifikt stedsutviklings prosjekt i regi av Vestfold kunstsenter. Kunstnerne ville finne ut om man fortsatt finner trekk eller levesett knyttet til Åsmund Brynildsens humanisme og hans beskrivelser av livet på øyene i boka Hudø. Fortellingene er kjennetegnet av nærhet og glede over naturen, selvstendighet og evne til selvforsyning, positiv delingskultur og forvaltning. På dagens Veierland fant kunstnerne flere eksempler på at dette fortsatt er en del av øyas kulturelle identitet, for eksempel en plass/en kasse hvor man kan finne/få det andre er «ferdige» med, som bøker, spill og annet. Det holdes også byttemarked og det er utstrakt dugnadsvirksomhet.

Kan noen av tradisjonene på Veierland, og Åsmund Brynhildsens tanker, åpne og gi muligheter for globale tankesett for verdighet i møte med både massemigrasjon, natur- og miljøutfordringer? Ut fra blant annet Brynhildsens kapittel Den som gjømmer noe har noe i boken Hudø, har de utviklet den noe mer tankeutfordrende tittelen The one who gives has taken.
Målet er å gjennomføre et vennlig og relasjonelt kunstprosjekt om levesett og verdighet i møte med vår tids utforinger, med utgangspunkt i Veierland.

Kunstnerne har latt seg inspirere av begrepet led, både fordi det passer til formålet med tematisering av migrasjon/vandring, og fordi vi er på en øy som er en del av en kystled.

The one who gives has taken henger også sammen med prosjektet <GIPT>  i Tønsberg og med Tunsbergleden som også åpner i sommer.  Sentralt i prosjektutviklingen står det å lage en base/et kraftsenter på Veierland  hvor det tilbys muligheter/ressurser til å delta i prosjektet, for eksempel gjennom å følge et kart de vil lage.

 

PROGRAM:

11.06 – 29.06
Produksjonsperiode Veierland
Kunstnerne vil være til stede og jobbe med prosjektet


 20.06 kl 18 – 19<br>
Kunstnersamtale THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Vestfold Kunstsenter,Tønsberg

 

29.06  kl 13 <br>
Åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Kunstledhytta, Veierland
Åpningen inkluderer en vandring ( ca 40 min) ledet av Jona Hlif Halldorsdottir, der alle de fem sansene vill bli stimulert på en kreativ måte.
(Ferge fra Tenvik: kl 11.00 og kl 12.00)

 

30.06 kl 13  (Lukket arrangement)
Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeide med Fritid Færder, Færder kommune

 

07.07 kl 13  (Påmelding)
Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd
Barnefamilier inviteres til felles innsamling av lokale råvarer, lage et måltid og en liten landart happening.
Påmelding til: Tollef.Thorsnes@usn.no (MAX 15) Oppmøte ved Kunstledhytta/ skolen, Veierland
(Ferge fra Tenvik: 10.30, 11.30 og 12.00)

 

08.07 kl 17 – 18
Lokalkunnskaps-utveksling, Oppmøte Veierland bakeri, Krikaveien 9. (Påmelding)
Bli kjent med matkunnskap fra Veierland av veierlendinger. Med Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og Ellen Rishovd Karlowicz, inspirert av Jona Hlif Halldorsdottir.
Påmelding: ejrk@online.no (MAX 15).

 

24.07 kl 11.15
Kunstvandring med Jogeir Stokland og Ellen Rishovd Karlowicz. Oppmøte: Vestgården, Veierland
(Ferge fraTenvik: kl 11.00)

 

PROGRAMMET ER UNDER UTVIKLING! Det kan komme endringer..

Informasjonsbase: Kunstled hytta/ skolen på Veierland og i Vestfold Kunstsenter, Tønsberg.

Følg oss på facebook og link til posten på hjemmesiden: http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27

 

Velkommen!

hilsen

VESTFOLD KUNSTSENTER

 

Takk til våre samarbeidspartnere: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Cicero digital og grafisk for tilskudd, innspill og innsats som har gjort dette prosjektet mulig.

Og takk til øvrige bidragsytere: Tønsberg og Færder bibliotek, Oslofjordens friluftsråd og Storgatens Glas- og Stentøimagasin, som stiller lokaler og uteområder til disposisjon og bidrar med sine ressurser. Fritid Færder i Færder kommune, Jogeir Stokland, Veierland bakeri, Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og alle andre som på ulike måter har bidratt til workshops og arrangementer.

Prosjektet er støttet av:

 

LOGO samarbeidspartnere.

www.vestfoldkunstsenter.no
Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046

 

 

ENGLISH VERSION – (Yet to be updated)

KA5: KUNSTLED Vestfold
ART PASSAGE Vestfold

01.06 – 18.08 2019

International Art Project in Veierland and Tønsberg. Collaboration between artists from Scotland, Iceland and Vestfold.
Arrangør / organized by Vestfold Art Center.

The Project is the fifth in the series of Kunstanlegg (Sitespesific Art projects) (KA); Temporary art projects in outdoor public spaces organised by Vestfold Art Center. The focus this time is location development through art projects where local forces and partners are drawn into working together on the project. The project also promotes international cooperation between artists and cultural workers in Vestfold, Scotland and Iceland.

The word Kunstled is a rewrite of Kystled (safe coastal seafaring routes) – safely led between ports – where each «port» gets its art project. This is the first in the series of Kunstled projects where the long-term desire is to create a «route» of art projects through the county and the start of a festival of contemporary art in Vestfold.

 

PROGRAM:

<GIPT>  Tønsberg: 01.06 – 18.08. 2019

  • Jo Hodges og Robbie Coleman Scotland      www.johodges.co.uk And https://colemanhodges.com
  • Linn Horntvedt, Vestfold, Norway,               https://linnhorntvedt.org/

<Gipt>
The Radical Act of Sharing

Sites: Rundkirken (ruinpark), Erik Carlsens Plass, The Library.
How do ideas travel, evolve and populate new terrains? Using concepts of seeds, gardens, sharing
and exchange, <Gipt> develops open source participatory processes that explore how traces of
the past still resonate in contemporary Tønsberg.

Key concepts:
Sharing : Gifting and exchange
Ideas : How they are shared, evolve and travel
Open Source : A way of sharing ideas
Seeds : A shared human Resource
‘Seeding’ new terrains : Creation and sharing of a new garden for community use
Contemplation: Sharing how we think about contemporary issues

<Gipt> will create a series of public interventions and exchanges that explore:
– The transmission of information and ideas through place, time, trade and culture using the analogy of seeds
– Methods of sharing such as gifting, generosity and Open Source
The work develops over a period of three weeks and responds to the history of the site; a medieval
church and monastery containing a garden of culinary and medicinal plants and Herbs. Drawing from Tønsbergs past, <Gipt> uses the ruinpark site as context (medieval monastery and church) as well as the history of the site as a crossroad of two important pilgrimage routes. The project also works with the current Tønsberg library as a public site of information and knowledge
Exchange. Do the monastery ruins retain relevance in contemporary Tønsberg? The public library physically
contains the monastery ruins and retains some of the functions of the monastery library (storing
knowledge and culture) however unlike St Olav’s monastery which restricted learning to a
privileged few, the Tønsberg public library has open access at its very core; collecting, storing and
disseminating knowledge and information to a wide public.The <Gipt> project considers if traces
from the medieval monastery system still resonate today and if elements from the past should be
kept, but also considers what should be left behind. Is there value in creating new links between
Tønsberg and its past or do we need new ideas, systems and processes in contemporary life to
help us face an uncertain future?

 01.06. – 16.06.
Produksjonsperiode Tønsberg / Residency and production period Tønsberg
The artists will be working on-site in this period.


01.06. kl 13-16
Å lage frøposer, workshop/
Making seedbags
Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek/ Tønsberg and Nøtterøy Library

06.06. kl 18 – 20
Artist Talk <GIPT>, Vestfold Kunstsenter, Tønsberg

07.06. kl 12 – 16
Making seedbags
Tønsberg and Færder Library

12.06. kl 16 – 19
Potluck
Ruin park / Erik Carlsens Plass, Tønsberg.


15. 06. kl 15
Public gathering <GIPT>
The public opening will include the sowing of seeds and seedlings, choir performance,readings from the journals and exchange of local produce.
Ruin park, Erik Carlsens Plass, Tønsberg.

15.06 – 31.08: Urtehagen er åpen for publikum.

18.07:  Walk and talk on monastery medieval plants with Per Arvid Åsen (Agder Natural History Museum and Botanical Garden, Kristiansand) (Time and Place will be added)

 to be continued…:
The program will also include daily GIPT tunes from the bells of Tønsberg. This is a Project in progress and might be
subject to changes.
Informasjonsbase/ updtates and program: Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg. www.vestfoldkunstsenter.noand follow us on Facebook

 

 THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN   Veierland: 11.06 – 18. 08. 2019

  • Jona Hlif Halldorsdottir, Island,              www.jonahlif.is
  • Tollef Thorsnes, Vestfold, Norway,           http://tollef-thorsnes.no/

 

11.06. – 30.06
Residency and production period Veierland
Kunstnerne vil være til stede og jobbe med prosjektet.
The artists will be working on-site in this period.

 

20.06. kl 18 – 19
Artist Talk 
THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN,                          
Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg.


29.06. kl 13

Public gathering THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN
Inkluderer en vandring (40 min) ledet av Jona Hlif Halldorsdottir
The public opening will include a walk (40 min) where all five senses will be stimulated in a creative way,
led by Jona Hlif Halldorsdottir.
Oppmøte/ starting point: Kunstledhytta/the old school, Veierland.
Ferge/Ferry fra/from Tenvik: kl 11.00, kl 12.00


30
.06. kl 13
Workshop with Tollef Thorsnes in Cooperation with Fritid Færder.
Closed event/ Lukket arrangement.

 

07.07. kl 13
Tollef Thorsnes in cooperation with Oslofjorden friluftsråd invites childrensfamilies to:

Gather local food, make a meal and a small Landart happening together.
Registration is needed (MAX 15)
Mail to: Tollef.Thorsnes@usn.no
Starting point: Kunstledhytta/ The school, Veierland
Ferry from Tenvik: 10.30, 11.30 og 12.00

 

08.07. kl 17 – 18
United knowledge
Sharing knowledge of local food.
Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og Ellen Rishovd Karlowicz inspired by Jona Hlif Halldorsdottir.
Registration needed, mail to: ejrk@online.no (MAX 15).
Starting point Veierland bakeri/ bakery. Krikaveien 9, Veierland

 

24.07. kl 11.15
Art walk med Jogeir Stokland og Ellen Rishovd Karlowicz
Starting point at Vestgården, Veierland. Ferry fromTenvik: kl 11.00

 

To be continued…:

This is a Project in progress and might be subject to changes.
Info site: Kunstled hytta/ The School at Veierland and Vestfold Kunstsenter, Tønsberg.
Follow us on Facebook and share the link to Our website http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27

 

Thanks to:
Our partners: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond and Cicero digital og grafisk four funding, contributions and support that made this Project possible.

We are also grateful to Our other contributors: Tønsberg og Færder bibliotek, Oslofjordens friluftsråd and Storgatens Glas- og Stentøimagasin, who let us borrow locations both in house and outdoor and share of their rescources.  Fritid Færder i Færder kommune, Jogeir Stokland, Veierland bakeri, Anine Stousland, Else Berit Brynildsen and all that in different ways has contributed to workshops and events.

The Project is supported by:

 

Færder kommune

vfkLogoCicerotonsberg_kommune_logoBilde1 Bildende kunstneres hjelpefond

Bilde2 Bildende kunstneres hjelpefond

 

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg.  Tlf. 33 31 93 50.  Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046