English Version below

Kunstanlegg 5: KUNSTLED Vestfold 2019
                           ART PASSAGE Vestfold 2019

Stedsspesifikt kunstprosjekt i Tønsberg og på Veierland sommeren 2019

Tønsberg: 28.05 – 18.08. 2019:

<Gipt>   (Arbeidstittel fra gammelnorsk)  

  • Jo Hodges & Robbie Coleman, Dumfries, Skottland
  • Linn Horntvedt, Vestfold, Norge

Hvordan reiser ideer? Hvordan utvikler de seg og befolker nye terreng? Ved bruk av konsepter som frø, hager, deling og utveksling, utvikler <Gipt> åpen tilgang til deltakende prosesser som undersøker hvordan spor av fortiden fortsatt gir gjenklang i dagens Tønsberg.

Prosjektet vil inkludere en sammenkomst for publikum i Tønsberg lørdag 15. Juni 2019

 

Veierland: 11.06 – 18. 08. 2019:

The one who gives has taken 

  • Jona Hliif Halldorsdottir, Reykjavik, Island
  • Tollef Thorsnes, Vestfold, Norge

Prosjektet undersøker hvordan vi alle kan leve vennlig sammen og generøst dele ressurser og kunnskap.
Et relasjonelt kustprosjekt om levesett, klimaendringer og bærekraft, som også knitter Veierlands historie til dagens utfordringer.

Prosjektet vil inkludere en sammenkomst for publikum på Veierland Lørdag 29. Juni 2019

 

Produsent: Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg, tlf:33319350

Følg oss på www.vestfoldkunstsenter og Facebook

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Mvh VESTFOLD KUNSTSENTER

Logo

 

 

 

 

 

 

ART PASSAGE Vestfold 2019

Site-Spesific Artproject in Veierland and Tønsberg the summer of 2019!

 

  • Tønsberg: May 28th – August 18th 2019

<Gipt>  (Working title from old Norse)

  • Jo Hodges & Robbie Coleman, Dumfries, Skottland
  • Linn Horntvedt, Vestfold, Norway

How do ideas travel, evolve and populate new terrains?  Using concepts of seeds, gardens, sharing and exchange,
<Gipt> develops open source participatory processes that explore how traces of the past still resonate in contemporary Tønsberg.

The project will include a public gathering in Tønsberg Saturday June 15th

 

 

  • Veierland: June 11th – August 18th 2019

The one who gives has taken

  • Jona Hliif Halldorsdottir, Reykjavik, Iceland
  • Tollef Thorsnes, Vestfold, Norway 

Exploring how we can live together in a friendly way, sharing knowledge and resources.
A project about ways of living, climate changes and sustainability that connect the historic Veierland to contemporary challenges.

The project will include a public gathering in Veierland Saturday June 29th

 

 Producer: Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg, tlf: 33319350

Follow us on facebook and  www.vestfoldkunstsenter.no

VESTFOLD KUNSTSENTER