SAFE ROOM er en visuelt høylytt installasjon der den politiske bevisstheten lurer bakom en tilsynelatende naiv fond. Her blandes den kalde krigens kappopprustning og katastrofeberedskap med samtidens foreteelser på et lekent og humoristisk sett. Prosjektet stiller spørsmål ved behovet for et tilfluktsrom og om hvem som skal slippe inn i den trygge oasen.

SAFE ROOM er en interdisiplinær installasjon. Kunstnerne benytter ulike kunstneriske teknikker som skulptur/objekt, tegning, foto og video til å skape et verk. En del av installasjonen vil være gjenstander innlevert av kunstsenterets venner og samarbeidspartnere. Vi spurte; Hva ville du tatt med deg i tilfluktsrommet i tilfelle en krise rammer?

www.sebastianmuegge.com

www.christophmuegge.com

Sebastian Mügge (f.1981) og Christoph Mügge (f.1983) er brødre med svensk bakgrunn som begge er født i Tyskland. Sebastian tok Master ved Umeå Academy of Fine Arts i 2011 og bor og arbeider for tiden i Umeå. Christoph studerte ved Kunstakademiet i Düsseldorf hvor han tok Diplom i 2013. Han bor og arbeider i Malmø.

Begge kunstnerne jobber med installasjon, gjerne i stor skala og på tvers av kunstneriske uttrykksformer. De har et sterkt personlig kunstnerisk språk som bygger på et mangfold av teknikker og materialer. Formen vever ofte historiske begivenheter sammen med samtidshendelser. Tema som identitet, maktstrukturer og konflikter som influerer våre liv blir undersøkt og omformes til overraskende og dynamiske billedverdener.
De to kunstnerne har tross sin unge alder stilt ut flere steder både i Sverige, Tyskland og flere andre land.

På åpningen arrangeres en Kunstnersamtale der kunstnerne vil fortelle om sin kunst og publikum vil få anledning til å stille spørsmål.