Daglig leder Kristin Røed fratrer sin stilling i Kunstsenteret den 1. juli 2019 og gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer.

Vestfold Kunstsenter har ansatt Tina Rigby Hanssen som ny daglig leder. Hun har mange års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo med en doktorgrad om lyd i film og videokunst. I tillegg har hun en master i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hanssen bidro nylig med en biografisk tekst om Terje Nicolaisens kunstnerskap i boken No More Jokes (2019).

  • Jeg gleder meg enormt til å lede det kunstfaglige arbeidet og utstillingsvirksomheten ved Vestfold Kunstsenter fremover. Kunstsenteret besitter solid kompetanse og erfaring med å vise og formidle kunst i Østlandsområdet, og jeg ser frem til å bidra til at flere får tilgang til kunsten, kunnskapen og opplevelsene som er knyttet til Vestfold Kunstsenter. Jeg gleder meg til å bruke hele bredden av min kompetanse som daglig leder og lover å gjøre alt jeg kan for å bidra til at Vestfold Kunstsenter blir et levende og verdifullt kompetansesenter for utøvende kunstnere og visning av utstillinger av høy kunstfaglig kvalitet. Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med kunstnerne og sentrale samarbeidspartnere tilknyttet senteret.
  • Jeg ønsker å bidra til å styrke Vestfold Kunstsenters posisjon som en sentral og tydelig samfunnsaktør og visningssenter for samtidskunst, og til produksjonen av nyskapende formidlingsprosjekter i regi av kunstsenteret.
  • bildetina

Ny daglig leder vil være på plass 1.mai 2019.

Vi ønsker Tina Rigby Hanssen velkommen til Vestfold Kunstsenter!

Silje Almås, styreleder og Kristin Røed avtroppende daglig leder