Daglig leder Kristin Røed fratrer sin stilling i Kunstsenteret den 1. juli 2019 og gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer.

Vestfold Kunstsenter har ansatt Tina Rigby Hanssen (f.1971) som ny daglig leder. Hun har jobbet som avdelingsleder og kurator ved Norsk Bergverksmuseum, og har mange års erfaring fra kunst- og kulturfeltet. Hanssen er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo med en doktorgrad om lyd i film og videokunst og har en master i kuratorstudier fra Konstfack i Stockholm. Hun har mange års erfaring med ledelse, formidling og utstillingsproduksjon. Hun bidro også nylig med en biografisk tekst om Terje Nicolaisens kunstnerskap i boken No More Jokes (2019).

  • Jeg gleder meg enormt til å lede det kunstfaglige arbeidet og utstillingsvirksomheten ved Vestfold Kunstsenter fremover. Kunstsenteret besitter solid kompetanse og erfaring med å vise og formidle kunst i Østlandsområdet, og jeg ser frem til å bidra til at flere får tilgang til kunsten, kunnskapen og opplevelsene som er knyttet til Vestfold Kunstsenter. Jeg gleder meg til å bruke hele bredden av min kompetanse som daglig leder og lover å gjøre alt jeg kan for å bidra til at Vestfold Kunstsenter blir et levende og verdifullt kompetansesenter for utøvende kunstnere og visning av utstillinger av høy faglig kvalitet. Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med kunstnerne og sentrale samarbeidspartnere tilknyttet senteret.
  • Jeg ønsker å bidra til å styrke Vestfold Kunstsenters posisjon som en sentral og tydelig samfunnsaktør og visningssenter for samtidskunst, og til produksjonen av nyskapende formidlingsprosjekter i regi av kunstsenteret.
  • bildetina

Ny daglig leder vil være på plass 1.mai 2019.

Vi ønsker Tina Rigby Hanssen velkommen til Vestfold Kunstsenter!

Silje Almås, styreleder og Kristin Røed avtroppende daglig leder